’Allå, ’allå, ’emliga armén

Under strecket
Publicerad
Annons

På JK:s bord ligger en anmälan mot Försvarsmakten för att ha brutit mot meddelarskyddet när man – som det hävdas – har efterforskat mejltrafiken mellan personal i Afghanistan och svenska medier (bland annat SvD). Anmälan gäller alltså grundlagsbrott.

På mitt eget bord ligger svaret från ÖB på det öppna brev som major Peter Neppelberg skickat till Håkan Syrén angående stridsledningen av den nya versionen av Jas Gripen. Det handlar om att Högkvarterets vägval innebär att ledningen kommer att fungera tidigast 2015, att man agerar i strid med politikernas beställning samt att beslutsunderlaget inte håller.

Annons
Annons
Annons