Annons

All forskning måste kunna granskas

Uppdaterad
Publicerad

Forskning måste vara trovärdig. Trovärdigheten grundas på att forskning skall kunna granskas. Denna grundregel lever vi inte upp till i dag. Forskare och universitet kan mörklägga forskning när viktiga intressen står på spel.

I Sverige kan forskare i forskningssyfte under långa tidsperioder (över årtionden) underlåta att ge försökspersoner (ovetande om sina diagnoser) rekommenderad behandling utan att detta kan prövas i forskningsetiska nämnder eller på vetenskapsrådet.

Annons
Annons
Annons
Annons