X
Annons
X

All forskning måste kunna granskas

Forskning måste vara trovärdig. Trovärdigheten grundas på att forskning skall kunna granskas. Denna grundregel lever vi inte upp till i dag. Forskare och universitet kan mörklägga forskning när viktiga intressen står på spel.

I Sverige kan forskare i forskningssyfte under långa tidsperioder (över årtionden) underlåta att ge försökspersoner (ovetande om sina diagnoser) rekommenderad behandling utan att detta kan prövas i forskningsetiska nämnder eller på vetenskapsrådet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X