Alkolås till alla

Alkolåset är på väg in i Sverige. Justitieministern vill ha det. Åtta av tio svenskar är redo att betala 2 000 kr extra för det när de köper ny bil. Ordförandena i tre tunga riksdagsutskott är för. 400 alkoholister har det redan för att få behålla sina körkort.

Under strecket
Publicerad
Annons

– Totalt är nu cirka 3 500 alkolås i bruk , säger Tomas Jonsson, alkolåsexpert på Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF).
400 av totalt 10 000 som får körkortet återkallat varje år har alltså valt att gå in i ett frivilligt alkolåsprojekt. Det kostar dem 40 000 kr under den tvååriga projekttiden, för hyra av utrustningen, läkarkontroller och granskning varannan månad av alkolåsets minne.

Reglerna är hårda, den som har blåst med alkohol i kroppen ett par gånger åker ur projektet. Men Tomas Jonsson ser redan positiva effekter, en samhällsnytta då frivilligpersonerna kommer ur projektet med mindre missbruksproblem. De har ju tvingats bli nyktrare för att kunna köra bil.
Hittills har en av tre rattfyllerister återfallit inom några år, men nu hoppas man den andelen ska minska.
Den användning av alkolås som ökar snabbast är dock i skolskjutsar och vid transporter av farligt gods.
Vägverket kräver alkolås i alla bilar över 3,5 ton som kör mer än 100 timmar om året för verket, installationerna ska vara
klara senast den 1 jan 2006 och det handlar om många lastbilar och entreprenadmaskiner.
Ett flertal kommuner har skrivit in alkolåskrav i sina upphandlingsregler.
Oljebolaget OKQ8 kräver alkolås i sina entreprenörers tankbilar.
Trafikskolorna inom STR inför alkolås i alla körskolebilar före 2005 års utgång.
Nu pågår arbetet att klassificera alkolåsen i tre klasser. MHF och SP tester också systemen, och antalet aktörer ökar vilket Tomas Jonsson hoppas ska pressa priserna.

Annons
Annons
Annons