X
Annons
X

Alienationen svår att rationalisera bort

I en essä från 1967 ser den italienske författaren och semiologen Umberto Eco tillbaka på "den dunkla episoden med ordet ’alienation’". Ecos text behandlar kulturens modeväxlingar och det på 1960- talet plötsligt så populära begreppet alienation får blixtbelysa hans tes. Alienationsteorin blev i Italien så omtalad och sönderdebatterad att en filosofistudent som arbetade på en avhandling om det marxistiska alienationsbegreppet var tvungen att ändra avhandlingstitel för att bli tagen på allvar. Så kan det gå, förklarar Eco, när teorier populariseras: de försvagas, uttunnas och banaliseras.

Här i Sverige var läget inte annorlunda; också hos oss kom alienationsläran att få fotfäste. 1965 översattes ett urval av Karl Marx ungdomsskrifter, "Människans frigörelse". Sociologen Joachim Israel skildrade begreppets historia och plats i de moderna samhällsteorierna. Från samhällsvetenskaperna spreds idéerna till populärkulturen. Popgruppen Blå tåget, som så skickligt dissekerade tidens politiska och kulturella agenda, skrev 1971 en låt med namnet – ja just det – "Alienation". Låttexten uttrycker den vardagliga, lite banalt existentiella betydelse som ordet fått.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X