Annons

Alice Miller tog alltid ställning för barnen

Hennes envisa betonande av barnets synvinkel hade under 70- och 80-talen stort inflytande på kulturen, och hennes böcker gick ut i upplagor som få andra psykologer varit i närheten av. I april avled författaren bakom ”Det självutplånande barnet”.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Alice Miller dog i sitt hem i det inre av Provence – Saint-Rémy de Provence – den 14 april, 87 år gammal. Hon föddes 1923 i Lviv (Lemberg) som då låg i Polen men som idag tillhör Ukraina. År 1946 kom hon till Schweiz och hon fick sin doktorsgrad 1953 i Basel med en avhandling om neo-kantianen Heinrich John Rickert. Miller var i flera decennier verksam som psykoanalytiker men avslutade sin praktik 1979 och ägnade de sista trettio åren åt att skriva och utforska barndomens betydelse för såväl allvarlig somatisk sjukdom som olika former av psykopatologier. Hon lämnade den internationella psykoanalytiska föreningen 1988 på grund av att föreningens ansvariga ifrågasatte hennes budskap och i för stor utsträckning enligt Miller försvarade föräldrarnas kärlekslöshet i förhållande till de utsatta barnen.

Det är någonting gripande med att denna aldrig helt bortglömda ikon alltid på ett eller annat sätt är aktuell. Det var inte länge sedan jag träffade en forskande neuropsykolog som berättade för mig att en av anledningarna till att hon började studera psykologi var hennes möte med Alice Millers tankar om det kränkta barnet, det barn som tvingats bli utsatt för förnedring och förödmjukelse och upplever sig stukat. Miller beskrev det barn som aldrig glömmer det som varit och som vuxen människa kan utveckla allvarliga sjukdomar som cancer eller plötsligt drabbas av en våldsam infarkt på grund av de förnedringar som hon faktiskt utsatts för. Kroppen ljuger aldrig, och orsaken till sjukdom, tänkte sig Miller, är oftast den faktiska kränkning en människa upplevt som barn. Den bibliska uppmaningen att var och en av oss bör hedra vår moder och fader på det att det må gå oss väl, upplevde hon som ett uttryck för en förtryckande religiös ideologi. För den svenska publiken blev hon känd främst genom de båda böckerna ”Det självutplånande barnet” (1980) och ”I begynnelsen var uppfostran” (1982). I USA såldes hennes bok ”Prisoners of Childhood” (1981) i över en miljon exemplar.

Annons
Annons
Annons