Älgkor tros kunna påverka kalvarnas kön

Älgkor kan bestämma kön på sina kalvar. När de, av brist på tjurar, inte blir dräktiga förrän under den andra brunsten ser de till att få många hankalvar. Frågan är hur de bär sig åt.

Under strecket
Publicerad
Annons

– Det får forskare inom andra fack svara på, säger Martin Broberg vid avdelningen för tillämpad miljövetenskap på Göteborgs universitet. Men det är första gången som man kunnat konstatera att ett däggdjur påverkar sin avkommas kön.
Martin Brogren har - tillsammans med andra i forskningsprojektet - smugit på älgar i Västerbotten och Västra Götaland. Med 818 kalvar att utgå ifrån konstaterar han i sin doktorsavhandling att det finns tydliga tecken på att älgkorna ser till att föda kalvar av det mer fåtaliga könet.
Efter den första brunstperioden föds, som bland människor, något fler hanar. De älgkor som blir dräktiga först genom en andra brunst får däremot hela 70 procent hankalvar. Den troliga förklaringen är enligt Marin Brogren att kvigfostren dör genom att kon ser till att få missfall.

– När kon fått känna av att det är brist på tjurar verkar det som om en process startar som leder till missfall, säger han.
Som nutida evolutionsforskare tror han inte att det sker för gruppens bästa eller artens
fortlevnad.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons