Annons

”Älgen behöver en klok förvaltning”

Foto: Lars Pehrson

Det går inte att ha hur många älgar som helst på bekostnad av tallskog, lövträd och bärris. Det skriver markägaren Lisbeth Larsson i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

I en replik på min debattartikel ”Rädda älgen från Jägareförbundet” menar Magnus Rydholm, Svenska Jägareförbundet, att vi måste öka mängden tall, lövträd och bärris i våra skogar. Detta instämmer jag som markägare till fullo i, och jag jobbar aktivt med det i skogen. Men för att lyckas behövs många år för att träd, buskar och örter ska kunna återhämta sig från den nästan totala nedbetning som världen tätaste älgstam orsakat. Markägare måste åter kunna plantera tall och veta att huvuddelen (7 av 10 träd enligt skogliga riktlinjer) klarar sig över betesbegärlig höjd. Förutsättningen för att uppnå detta är att älgstammen hålls på en låg nivå under en längre period tills stammen är i balans med fodertillgången. Vi är nu inne i ett mycket känsligt läge, och att då dra igång kampanjen ”Rädda älgen” av Jägareförbundet är synnerligen oseriöst.

Magnus Rydholm skriver bland annat att älgstammen de senaste åren minskat men att betesskadorna inte avtagit. Av detta drar han den enkla slutsatsen att det inte hjälper att minska älgstammen. Flera väl dokumenterade faktorer – såsom låg kalvvikt och låg reproduktion – visar dock klart att det fortfarande råder foderbrist för dagens älgstam. Det tar tid för vegetationen att återhämta sig efter det hårda betestrycket. Och eftersom stammen inte är i balans med fodertillgången avtar inte betesskadorna. Detta är den logiska förklaringen baserad på dokumenterade fakta, som Jägareförbundet tyvärr inte vill inse.

Annons
Annons
Annons