Annons

Ålen behöver ett fortsatt starkt skydd

Redan två år efter det att den europeiska ålplanen trätt i kraft, så började faktiskt mängden ålyngel öka. Vi måste dock komma ihåg att mängden ålyngel som kommer till våra kuster fortfarande är mycket låg i ett historiskt perspektiv, skriver forskarna Willem Dekker, Håkan Wickström och Jan Andersson.

Under strecket
Publicerad

Ålfisket är i dag helt stängt på västkusten och strängt reglerat i sötvatten och utmed ostkusten, samtidigt som utsättningen av ålyngel fortsätter. Därutöver görs åtgärder för att minska den dödlighet som vattenkraften orsakar, skriver författarna.

Foto: ANDERS ASP/SLUBild 1 av 1

Ålfisket är i dag helt stängt på västkusten och strängt reglerat i sötvatten och utmed ostkusten, samtidigt som utsättningen av ålyngel fortsätter. Därutöver görs åtgärder för att minska den dödlighet som vattenkraften orsakar, skriver författarna.

Foto: ANDERS ASP/SLUBild 1 av 1
Ålfisket är i dag helt stängt på västkusten och strängt reglerat i sötvatten och utmed ostkusten, samtidigt som utsättningen av ålyngel fortsätter. Därutöver görs åtgärder för att minska den dödlighet som vattenkraften orsakar, skriver författarna.
Ålfisket är i dag helt stängt på västkusten och strängt reglerat i sötvatten och utmed ostkusten, samtidigt som utsättningen av ålyngel fortsätter. Därutöver görs åtgärder för att minska den dödlighet som vattenkraften orsakar, skriver författarna. Foto: ANDERS ASP/SLU

Så här i juletid vill vi uppmana alla att skänka ålen en särskild tanke, oavsett om ni har någon ålrätt på bordet eller inte. Tillsammans med andra ledande ålforskare från hela världen har vi just publicerat en rapport om det oroande tillståndet för jordens olika ålbestånd – Quebec-deklarationen 2014. Här vill vi berätta vad vi vet om läget för den svenska ålen, eller rättare sagt den europeiska, eftersom vi delar ”vårt” ålbestånd med resten av Europa och Nordafrika. Mycket gott har gjorts under senare år och det finns tecken som inger hopp, men vi får absolut inte slå oss till ro.

Annons
Annons
Annons