X
Annons
X

Äldrevården glömmer hbt-frågan

Allt fler äldre identifierar sig som hbt-personer. Ändå präglas äldrevården i stort av det heteronormativa perspektivet. Lokalt har en del hänt, men initiativ och debatt på en nationell nivå saknas, skriver de fyra författarna som studerat problemet i ett projekt.

Då andelen och antalet äldre personer i samhället ökar så blir också antalet äldre personer som identifierar sig som homo-, bisexuella eller transpersoner (hbt) större. I dag har det tagits flera initiativ för att förebygga och motverka diskrimineringen av hbt-personer inom arbete och skola i Sverige.

Men dessa frågor har i allt- för liten utsträckning berörts i dagens debatt kring vård och service till äldre. Denna tystnad gör det därför rimligt att anta att det heteronormativa perspektivet gäller också i hur vi ser på åldrandet och de olika samhällsinsatser som erbjuds till äldre personer. Därmed kan traditionella äldreboenden riskera att exkludera och/eller inte förmå möta de behov som den äldre hbt-gruppen har.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X