Annons

Äldre litteratur visar oss världen bortom nuet

Genom äldre tiders skönlitteratur kan vi möta mänskligheten bortom vår egen, tillfälliga existens. Att låta läsningen av klassiska verk förbehållas akademikerhem vore förödande för såväl individen som samhället i stort, skriver Ida Östenberg.

Under strecket
Publicerad

Vergilius läser Aedeiden för Augustus och Octavia.

Foto: IBL

Vergilius läser Aedeiden för Augustus och Octavia.

Foto: IBL
Vergilius läser Aedeiden för Augustus och Octavia.
Vergilius läser Aedeiden för Augustus och Octavia. Foto: IBL

I somras publicerade sir John Chilcot sin tolv volymer tunga granskning av Storbritanniens inblandning i Irakkriget. I ett av de många vittnesförhören citeras, lite överraskande, den romerske poeten Vergilius diktepos Aeneiden. Sir Lawrence Freedman tillfrågar en underrättelseagent benämnd SIS4 om invasionen och de massförstörelsevapen man aldrig fann bevis för:

Annons
Annons
Annons