X
Annons
X

Alarmerande svagt IT-skydd

Som ett av världens mest uppkopplade länder är Sverige extra känsligt för en IT-attack. Samtidigt ger varken regeringen eller oppositionen några klara besked om hur medborgare och företag ska skyddas, skriver Mats Lindgren, vd för Safeside.

I Svenska Dagbladets
artikel om cyberkrig från 7/8 framgår hur utsatt Sverige är för brott mot informationssäkerheten. Där ger bland annat Försvarets radioanstalt (FRA) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sin syn på dagens risker. Det är alarmerande att våra politiker inte gör något åt problemet, trots åtskilliga larmrapporter.

Redan i december 2007 publicerade Riksrevisionen rapporten Krisberedskap i betalningssystemet, RiR 2007:28. Rapporten innehöll en bred genomlysning av krisberedskapen i vårt statliga betalningssystem som helhet, varav en del avsåg säkerheten i betalningssystemet. Resultatet av den senare delen av granskningen publicerades i en hemlig bilaga till rapporten. I denna bilaga påvisades en särskilt allvarlig risk och sårbarhet i systemet för statliga betalningar samt att det fanns möjlighet att begränsa denna risk och sårbarhet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X