”Alarmerande situation för elever med autism”

Att inte bli behörig till gymnasiet och kunna gå en utbildning efter eget intresse är en inkörsport till ett livslångt utanförskap. Sverige behöver avgörande förbättringar i skolan för barn med autism och andra funktionsnedsättningar, skriver företrädare för Autism- och Aspergerförbundet.

Under strecket
Publicerad
Autism- och Aspergerförbundet
Foto: Autism- och Aspergerförbundet
Annons

Vår färska skolenkät visar att skolsituationen för barn med autism har blivit sämre. Medlemsenkäten som publiceras i dag har gjorts tillsammans med Demoskop och besvarats av 1 921 personer. 52 procent svarade att deras barn har varit frånvarande på grund av brister i skolan – en ökning med 6 procentenheter jämfört med vår enkät för två år sedan. Av dessa har 21 procent en sammanhängande frånvaro på över tre veckor. Framför allt flickor har lång frånvaro: i årskurs 7–9 är den längre frånvaron hela 42 procent. Frånvaron beror främst på bristande autismkompetens hos personalen och bristande anpassning av skolmiljön.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons