Annons

Al Gore är inte forskare

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Huvudbudskapet i vår artikel på SvD Brännpunkt den 17/10 – att en teknisk debatt om processer i klimatsystemet hör hemma i den vetenskapliga ­litteraturen och inte meningsfullt kan föras på dagstidningarnas debattsidor – tycks ha gått Ingemar Nordin (18/10) förbi.

Nordin tar upp Al Gore, som överhuvud taget inte nämns i vårt inlägg. Det är sant att Al Gore är en ”amatör” i klimatsammanhang och det är olyckligt att han ofta förknippas med IPCC som vore han en representant för forskarvärlden.

Annons
Annons
Annons