”Akutvården har blivit allt sämre för äldre”

Sköra äldre ska inte behöva utsättas för vårdinsatser som inte är utformade för deras behov. När äldre nu utgör en allt större del av alla som vårdas på sjukhus krävs en evidensbaserad vård även för dessa patienter, skriver flera debattörer.

Under strecket
Publicerad
Foto: Bertil Ericson/TT
Annons

För ganska exakt fem år sedan publicerade vi i Dagens Nyheter debattartikeln ”Akutvården måste klara även de sköra äldre” baserad på en rapport från 2013 av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, som gick genom det vetenskapliga underlaget för hur äldre bäst omhändertas på sjukhus.

Huvudbudskapet var att även äldre måste få evidensbaserad vård – inte bara de patientgrupper som ”hörs mer”. SBU-rapporten visade att ”strukturerat omhändertagande av äldre” (svenska för comprehensive geriatric assessment) ger ökat oberoende och större möjlighet att bo kvar hemma jämfört med vanlig vård. Med detta menas att vården tar hand om den äldre utifrån ett helhetsperspektiv: fysiskt, psykiskt, socialt, funktionsmässigt och existentiellt – med andra ord en personcentrerad vård utförd av ett team bestående av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut- och arbetsterapeut. Det framkom även i rapporten att effekten av denna vårdform är mest påtaglig när teamet har det direkta patientansvaret och de sköraste äldre drar störst nytta.

Annons
Annons
Annons