X
Annons
X

”Akuten måste fredas från gängen”

Dubbla straffen för brott som begås i gängmiljöer, och ta bort tillståndsplikten för kameror på vårdinrättningar omedelbart. Det är två av våra förslag mot den grova gängbrottsligheten när regeringen sitter med armarna i kors, skriver fem M-politiker.

Akutmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
Akutmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Foto: Tomas Oneborg

Dödsskjutningarna i Stockholms län ökar snabbt. I måndags var det den andra personen på två dagar som föll offer för våldet i våra ytterstadsområden. Efter skjutningen fick fyra polisbilar rycka ut till Karolinska i Solna när ett femtontal människor sökte sig till akutmottagningen. Det har blivit allt vanligare att ett större antal personer söker sig till länets akutmottagningar i samband med skjutningar, vilket skapar otrygghet för såväl andra vårdsökande som vårdens personal. Hur många gängskjutningar med skadade och döda krävs innan regeringen gör något? Vad måste hända runt akuterna innan regeringen inser allvaret?

Akutmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X