Annons

Akut platsbrist för flyktingbarn

ENSAMKOMMANDE Trots debatten råder alltjämt akut brist på platser för ensamkommande flyktingbarn. Om inte fler kommuner tar sitt ansvar är tvingande lagstiftning nästa steg, skriver migrationsminister Tobias Billström, Dan Eliasson, Migrationsverket och Anders Knape, SKL.

Under strecket
Publicerad

Säkerhetsläget i delar av världen är sådant att många människor väljer att lämna sina länder för att söka fred och frihet på andra håll, bland annat i Europa. Våld och oro drabbar ofta barn särskilt hårt. Under senare år har allt fler barn kommit ensamma till Sverige för att söka skydd. I 22 procent av fallen handlar det om flickor. Majoriteten är 13–17 år.

De unga har ofta flytt från krig, förföljelse och svåra levnadsförhållanden. De flesta – 78 procent – kommer från de svårt våldsdrabbade länderna Somalia och Afghanistan. Inte sällan har de mist hela sin familj eller skilts från sina föräldrar. Med tanke på deras bakgrund, är det mycket angeläget att vi förmår att ge dem ett tryggt och humant mottagande i Sverige. Det kräver engagemang från många delar av samhället.

Annons
Annons
Annons