”Akut och allvarlig kris för socialtjänsten”

Läget inom socialtjänsten är akut på många håll i landet. Det är inte försvarbart med ogenomtänkta lösningar som äventyrar trygghet och säkerhet för de människor som är i behov av socialtjänstens insatser, skriver Heike Erkers och Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR.

Under strecket
Publicerad
Vi menar att det är fel att göra undantag från kompetenskrav när det gäller personal som möter barn och unga på flykt, skriver Heike Erkers och Camilla Sköld.

Vi menar att det är fel att göra undantag från kompetenskrav när det gäller personal som möter barn och unga på flykt, skriver Heike Erkers och Camilla Sköld.

Foto: Yvonne Åsell
Heike Erkers och Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR

Heike Erkers och Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR

Foto: Akademikerförbundet SSR
Annons

Krisen i socialtjänsten var uppenbar ­redan före höstens dramatiska ökning av antalet asylsökande. Nu tänjs verksamheterna till det yttersta. Hur allvarlig situationen är framgår av att ett trettiotal kommuner har anmält sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, på grund av risk för allvarliga missförhållanden.

Akademikerförbundet SSR har nyligen kartlagt situationen i socialtjänstens sociala barn- och ungdomsvård i en undersökning där förtroendevalda (SSR-ordförande eller motsvarande) i 144 av landets kommuner har deltagit. Och vi är oroade. Undersökningen ger en klar bild av att kommunernas mångåriga underlåtenhet i att rusta socialtjänsten nu slår igenom med full kraft. Beredskapen för att möta en extraordinär situation har varit låg. I många kommuner gör nu medarbetarna hero­iska ansträngningar för att klara av utmaningarna, men i vår undersökning lyser varningslamporna rött.

Annons
Annons
Annons