Annons

”Akut läge för tandläkarutbildningen”

Foto: Tore Meek/TT

Antalet akademiska lärare inom odontologi närmar sig snabbt en kritisk lägsta nivå. Om inget görs har vi snart en situation där vi inte längre kan utbilda tandläkare, tandhygienister eller tandtekniker, skriver fyra professorer.

Under strecket
Publicerad

I dag finns sammanlagt 110 lärare (varav 64 kvinnor) som avlagt doktorsexamen (lektorer och professorer) vid de fyra lärosätena som utbildar tandläkare: Umeå universitet, Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Malmö universitet. Medelåldern är hela 57 år. Det är denna grupp, som består av 33 professorer, 46 docenter och 31 lektorer, som ytterst ansvarar för all utbildning av tandläkare och tandtekniker och som i stor utsträckning deltar i tandhygienistutbildningen i landet. Av de 33 professorerna (13 kvinnor) kommer fyra att gå i pension under nästa år, och under de kommande fem åren kommer ytterligare 16 av de nuvarande professorerna att ha nått åldern 67 år eller mer. Tillgången på kompetenta lärare är tyvärr så låg att flertalet av dessa tjänster inte kommer att kunna återbesättas.

Redan under 2020 kommer det att saknas professor i kariologi vid två av fyra lärosäten. Detta är anmärkningsvärt då kariessjukdomen utgör en av världens vanligaste icke-smittsamma sjukdomar. Den förorsakar stort personligt lidande och betydande kostnader för patient och samhälle. Kariologi är ett av de till omfattningen största ämnena i tandläkarutbildningen. Andra viktiga ämnen där det i dag helt saknas professorer är röntgendiagnostik, endodonti (rotbehandling), och oral hälsa (som är huvudområde och ämne i tandhygienistutbildningen). Inget av lärosätena kommer att kunna säkerställa att det finns minst en docentkompetens inom samtliga odontologiska ämnen. Detta är allvarligt och kommer att påverka kvalitet i såväl utbildning som i forskning. I förlängningen drabbas patienterna och deras munhälsa när det inte finns tandläkare att tillgå.

Annons
Annons
Annons