Annons

”Akut brist på lärare i ekonomi på universiteten”

Ett problem i utbildningen av ekonomer är ersättningssystemet för att bedriva undervisning, skriver förfat­tarna.
Ett problem i utbildningen av ekonomer är ersättningssystemet för att bedriva undervisning, skriver förfat­tarna. Foto: Lars Pehrson

Svenska universitet måste nu ta sitt samhälls­ansvar och satsa på ekonomutbildningen, som vi vet har en långsiktig och konkret inverkan på ekonomisk tillväxt och sysselsättning, skriver flera debattörer gemensamt.

Under strecket
Publicerad

Det finns flera klassiska kännetecken på en fungerande affärsmiljö. Ett väl fungerande rättssystem som bygger på likabehandling och skydd för ­inve­sterare lägger grunden. Dess­utom behövs ett pålitligt system för redo­visning och revision som skapar transparens för såväl företag som aktieägare och andra intressenter.

Inom både näringsliv och offentlig sektor ­används finansiella rapporter för att analysera verksamheters utveckling och värdeskapande. På kapitalmarknaden baseras företagsvärdering och kreditbedömning på dessa rapporter. På samhällsnivå ger de en struktur för en rättssäker beskattning liksom bekämpning av ekonomisk brottslighet.

Annons
Annons
Annons