Akustiska stadsplanerare efterlyses

BAKGRUND. Länge har ljud i offentliga miljöer handlat om att skydda oss från till exempel trafikbuller. På senare år har man också gjort försök med att spela Mozart i tunnelbanan – för att förhindra brott. Men hur påverkas vi egentligen av ljud? Kanske borde man tillsätta akustiska stadsplanerare.

Under strecket
Publicerad
Annons

Stadens akustiska miljö är under ständig förändring. Olika typer av ljudande produkter och aktiviteter tillkommer kontinuerligt i det offentliga rummet. Det handlar framför allt om de ljud som sprids via högtalare i form av muzak, musik, ljudinstallationer och ljudsignaler av olika slag. Det här är inte oproblematiskt eftersom ljuden i huvudsak är kopplade till ett individuellt bruk, eller är riktade till en viss målgrupp. Dessutom uppstår ofta ett glapp mellan det hörda och källan genom att man inte vet vad eller vem som sprider ljuden.

Annons
Annons
Annons