Annons

”Aktivt skogsbruk värnar klimatet bäst”

Tomas Lundmark, SLU
Tomas Lundmark, SLU Foto: Julio Gonzalez

Skogsskövling är verkligen inte bra för klimatet – däremot kan aktivt skogsbruk göra stor nytta, skriver professor Tomas Lundmark, SLU, i en replik till Elin Götmark, Skydda skogen.

Under strecket
Publicerad

När man ska bedöma klimatnyttan av skogsbruk är det viktigt att ha systemperspektivet klart för sig. En obrukad naturskog med låg tillväxt kan utgöra ett stort kollager. På så sätt har den obrukade skogen gjort klimatnytta genom att ta upp koldioxid från atmosfären. Hur stor nytta som naturskogen kan göra för klimatet i framtiden beror på om den orkar växa ytterligare och öka sitt kollager.

Det är en stor skillnad mot den brukade skogen. I Sverige brukas närmare 75 procent av all skog. I den brukade skogen gäller andra principer. Här försöker man erhålla en jämn och hög tillväxt. Det görs genom att dela upp skogen i bestånd med en jämn fördelning av olika åldersklasser. Alla träd växer, unga som gamla, men skörden koncentreras till den mogna äldre skogen. På så sätt kan man avverka ungefär lika mycket skog varje år utan att virkesförrådet eller kollagret i landskapet minskar. Vi tillämpar alltså en princip där skogen först växer, och sedan skördas hela eller delar av den årliga tillväxten. I det aktiva skogsbruket är det tillväxten som är viktig för vilken klimatnytta skogen kan göra. Ju mer det växer under ett år desto mer kan man skörda utan att kolförrådet i skogslandskapet minskar. Det man skördar kan sedan användas för att substituera fossilt kol och energiintensiva produkter som stål och betong. På så sätt bidrar ett aktivt skogsbruk till en betydande klimatnytta. Tack vare ett aktivt skogsbruk har Sverige redan idag tillgång till stora mängder bioenergi. Biobränslen bidrar mer än olja till vår energiförsörjning. Trots en hög nivå på avverkning så har tillväxten alltid varit högre än uttaget, därför har också kolförrådet i den brukade skogen ökat över tid. Hur stor den brukade skogens klimatnytta blir bestäms således av hur mycket den växer och hur vi använder skogsråvaran.

Annons
Annons
Annons