X
Annons
X

”Aktivt skogsbruk värnar klimatet bäst”

Skogsskövling är verkligen inte bra för klimatet – däremot kan aktivt skogsbruk göra stor nytta, skriver professor Tomas Lundmark, SLU, i en replik till Elin Götmark, Skydda skogen.

Läs mer om Skogsdebatten
Tomas Lundmark, SLU
Tomas Lundmark, SLU Foto: Julio Gonzalez

När man ska bedöma klimatnyttan av skogsbruk är det viktigt att ha systemperspektivet klart för sig. En obrukad naturskog med låg tillväxt kan utgöra ett stort kollager. På så sätt har den obrukade skogen gjort klimatnytta genom att ta upp koldioxid från atmosfären. Hur stor nytta som naturskogen kan göra för klimatet i framtiden beror på om den orkar växa ytterligare och öka sitt kollager.

Tomas Lundmark, SLU

Foto: Julio Gonzalez Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X