Aktiviteten ökar i Östersjöns vatten

Inte sedan kalla kriget har den ryska militära närvaron varit så hög i Östersjön som nu. SvD följde med Sveriges första kvinnliga ubåtschef Paula Wallenburg och HMS Södermanland ner i djupet.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Sonarbefälet Johan Kling lyssnar och räknar fram exakt var fartyget finns på ytan, hur snabbt det går och vart. Chefen paula Wallenburg vill ha snabba svar för att kunna förbereda en insats med torped.

Foto: DAVID MAGNUSSON

Sonarbefäl Nils Danielson borstar tänderna.

Foto: DAVID MAGNUSSON
Foto: DAVID MAGNUSSON

Sex timmar arbete, sex timmar sömn. Per Gunler i bingen.

Foto: DAVID MAGNUSSON
Foto: DAVID MAGNUSSON

Officeren Jonas Andersson radarnavigerar.

Foto: DAVID MAGNUSSON

Vapentekniske officeren Johan Bjäringe vid torpedtuben.

Foto: DAVID MAGNUSSON

De svenska ubåtarna är extremt tystgående och undviker att gå i ytläge.

Foto: DAVID MAGNUSSON
Annons

ÖSTERSJÖN –Ljud i tilltagande styrka!

Klockan har passerat ett på natten i manöverrummet ombord på flottans på ubåt HMS Södermanland när sonaroperatör Johan Kling ropar ut sin rapport. Bruset som han hör i sina hörlurar här 44 meter under ytan låter som ett glas mineralvatten. Det rena ljudet utan slamrande lämnar inget tvivel: det är ett örlogsfartyg.

Annons
Annons
Annons