Aktietorget ökar genomlysningen

Det tog bara 20 minuter för småbolagsbörsen Aktietorgets vd Peter Gönczi att svara ja på frågan om att vara med från början som partner till SvD Börsplus. Samarbetet med SvD Börsplus är ett ytterligare steg i Aktietorgets strategi att långsiktigt bygga ett ekosystem runt de listade bolagen som främjar transparens och genomlysning.

Aktietorgets vd Peter Gönczi
Aktietorgets vd Peter Gönczi Foto: Fotograf Bengt Alm
 • För Aktietorget är det viktigt att infrastrukturen kring marknadsplatsen fungerar väl. Förtroendet för systemet är därför helt avgörande. Förtroende skapas bäst av oberoende genomlysning och synlighet, både när det går bra eller när det går dåligt. Med större genomlysning minskar investerarnas osäkerhet och då förbättras också bolagens nytta av noteringen, säger Peter Gönczi.

Samarbetsavtalet mellan Aktietorget och SvD Börsplus innebär att SvD Börsplus åtar sig att bevaka Aktietorget lite extra samt att låsa upp många av dessa analyser så att de når en bredare allmänhet än enbart Börsplus prenumeranter. SvD Börsplus bistår även Aktietorget med de investerarträffar som Aktietorget arrangerar för sina bolag.

Varför går ni in i ett samarbete med SvD Börsplus just nu?

 • Det är kul vara med från start. Dessutom är vikten av god vägledning extra viktig för spararna när börsen är osäker.

Finns det inte redan jättemycket analys och aktietips där ute?

 • Jo men väldigt lite som är både väldigt bra och oberoende och täcker mindre börslistor.

Finns det några jävsproblem?

 • Det är helt transparent att SvD Börsplus skriver självständigt och oberoende från både Aktietorget och de noterade bolagen - och vi ser inga problem i det här, säger Peter Gönczi.

Hur ser du på risken att SvD Börsplus skriver säljrekommendationer på dina bolag?

 • Vi tror som sagt på synlighet och att det leder till förtroende. Det måste rimligen finnas både köpvärda och mindre köpvärd bolag på en hel marknadsplats med 150 listade bolag, säger Peter Gönczi.

Du talar om förtroende och synlighet men det är något som ofta har saknats på småbolagslistor. Vad mer gör Aktietorget här?

 • Givetvis handlar det först och främst om att organisera en noggrann och kompetent noteringsprocess och marknadsövervakning. Vi har investerat stora resurser i att skapa en mycket bra organisation för att hantera dessa områden, säger Peter Gönczi.
 • Aktietorget är den enda marknadsplatsen som förhandsgranskar all information som bolagen offentliggör. Det minskar risken att släpper bristfällig information. Metoden medför att investerarna kan känna större trygghet och ha större förtroende för bolagsinformationen. Förhandsdialogen med marknadsövervakningen gör också att vi känner bolagen väl.

Det finns flera svenska aktielistor för småbolag men Aktietorget och Nasdaqs First North är klart störst och därmed huvudkonkurrenter.

First North rider på Nasdaqs starka varumärke. Hur särskiljer sig Aktietorget?

 • Vi är unika med ett antal stödjande funktioner. Bolag noterade på Aktietorget offentliggör sina pressmeddelanden och rapporter genom ett samarbete mellan Aktietorget och Cision. Vi har en fungerande hemsida och en IR-sida för varje bolag som ger investerarna omfattande information. Vi har ett unikt samarbete med nyhetsbyrån Finwire som medför att bolagen på Aktietorget är mycket mer genomlysta än bolagen på de andra marknadsplatserna. Samarbetet med SvD Börsplus tror vi också kommer bidra.

Den största skillnaden mellan listorna är att First North har ett system där varje börsbolag måste anlita en mäklarfirma som så kallad "certified advisor".

Har Aktietorget något som motsvarar First Norths system med certified advisors?

 • Nej, och det är en av våra styrkor. Vi har organiserat noteringsprocess och marknadsövervakning med egna specialister. På så vis minskas risken för onödiga intressekonflikter när bolagets rådgivare också ska stå för sundhetsfrågorna, säger Peter Gönczi och fortsätter.
 • En rådgivare som ska sköta en kapitalisering av ett bolag med provision som betalning bör inte samtidigt vara den som ur ett privatspararperspektiv ska godkänna värderingen i erbjudandet och ha hand om informationsövervakningsfrågorna.

Behöver det bli problem?

 • Givetvis finns det ett flertal aktörer som sköter detta seriöst men metoden i sig innebär en ökad risk för intressekonflikter som kan drabba småsparare, säger Peter Gönczi.

Aktietorgets vd Peter Gönczi

Foto: Fotograf Bengt Alm Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X