Annons

”Åkesson vill bara värna vissa rättigheter”

Hans Ingvar Roth.
Hans Ingvar Roth. Foto: Dan Hansson

De mänskliga rättigheterna utgör tillsammans en odelbar helhet. När Sverigedemokraterna nu vill värna homosexuella, blir det ett sätt att se mänskliga rättigheter som ett ”smörgårdsbord” där bara vissa plockas ut, skriver professor Hans Ingvar Roth i en replik.

Under strecket
Publicerad

I samband med slutet på Almedalsveckan uttryckte SD:s partiledare Jimmie Åkesson och SD politikern Julia Kronlid i en debattartikel i SvD att det vore önskvärt att Sverige inrättar en ambassadör med en särskild uppgift att bevaka situationen för homosexuella och bekämpa den diskriminering som homosexuella fortfarande utsätts för i världen. Åkesson och Kronlid argumenterar även för att Sverige ska dra in biståndet till de länder som kriminaliserar homosexualitet. Förslagen är klart rimliga med tanke på alla de diskrimineringsproblem som homosexuella fortfarande erfar i många länder. UD har visserligen en ambassadör med inriktning mot mänskliga rättigheter sedan tidigare men förslaget kan ses som en rimlig komplettering till denna tjänst. Det är således förvånande att inte några andra partier har understött liknande förslag tidigare. Det är också överraskande att dessa förslag nu kommer från ett parti som knappast gjort sig känt för att stå upp för mänskliga rättigheter på en bredare front.

SD har tillika framfört åsikter som står i en tydlig konflikt med mänskliga rättigheter. Att SD knutit begreppet samhällsmedborgare till den etniska och kulturella bakgrunden hos invånarna går nämligen stick i stäv med tanken att ingen ska diskrimineras utifrån etnicitet eller religion när det gäller grundläggande fri- och rättigheter i vårt land. En ytterst restriktiv invandrings- och flyktingpolitik, viket SD gjort sig till talesperson för, går också emot humanitära föreställningar om att skydda människors liv i krissituationer. SD:s ofta svepande och generella kritik av minoriteters rätt att få bevara centrala religiösa sedvänjor negligerar dessutom rätten till religionsfrihet (en uppfattning som även KD nu verkar vilja anamma).

Annons
Annons
Annons