Annons

Åkesson tjänar på att andra duckar

Under strecket
Publicerad

Mordet på en äldre kvinna i Landskrona är ett tragiskt, enskilt våldsdåd som inte säger någonting om brottsligheten i stort, vare sig i Landskrona eller i resten av Sverige. Men mordet har väckt frågor i debatten som är värda att ta på ­allvar. Stämmer det att invandrare är mer benägna att begå våldsbrott än infödda svenskar? Finns det över huvud taget legitima skäl att tala om invandrares överrepresentation eller är det att gå Sverigedemokraternas ärenden?

Dagens Nyheter hävdar på ledarplats (6/4) att invandrare visserligen är överrepresenterade i brottsstatistiken, men att ”sambandet blir irrelevant när man tar hänsyn till utbildning och inkomst. Enligt Brottsförebyggande rådet är det 2,5 gånger vanligare att utrikesfödda är misstänkta för brott. För personer med mycket låg inkomst respektive endast grundskoleutbildning i befolkningen som helhet är motsvarande siffror 5,3 och 5,7.”

Annons
Annons
Annons