Annons
X
Annons
X

”Åkesson leder ett öppet rasistiskt parti”

Efter ett år i riksdagen behandlas Sverigedemokraterna som ett nästan helt vanligt parti . Media rapporterar villigt om SD:s förslag utan att påminna om den bakomliggande ideologin. Samtidigt är det just denna ideologi, i en mer tillspetsad form, som ligger till grund för vansinnesdåden i Oslo. Det skriver Martin Peterson, docent i filosofi.

Avsluta alla anföranden med konstaterandet att, ”För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister”.
Martin Peterson, docent i filosofi.

Tanken att SD bör behandlas som andra partier bara för att de lyckats ta sig in i riksdagen, oavsett vilka konsekvenser detta har för samhällsklimatet i stort, bör omprövas. En normalisering av vårt förhållande till SD är varken önskvärd eller rimlig, av den enkla anledningen att partiets ideologi är oacceptabel och inspirerar till ideologiskt motiverade hatbrott.

Utgångspunkten för varje diskussion om SD måste vara att partiet vilar på en rasistisk ideologi. I partiets principprogram står att ”Sverige är svenskarnas land”, ”Alla människor är inte likadana”, och ”Låt alla folk vara herrar i eget hus”. Alla som kan läsa, och har ett hum om Europas historia, inser att detta är ett parti som tänker i samma banor som nazisterna runt 1925. Det är rent nonsens att försöka låtsas att satser som ”Sverige är svenskarnas land”, ”Alla människor är inte likadana” och ”Låt alla folk vara herrar i eget hus” uttrycker något annat än illa förtäckta värderingar.

Annons
X

Budskapet är: ”Vi i SD tycker att folk som inte ser ut och beter sig som vi är ett väldigt stort problem, just därför att de inte ser ut och beter sig som vi!”.

Det spelar ingen roll att man försöker tunna ut rasismen genom pliktskyldiga formuleringar om alla människors lika värde. Jimmie Åkesson är och förblir ledare för ett öppet rasistiskt parti.

Ingen kan förneka att SD genom sin vågmästarställning avgjort flera viktiga omröstningar i riksdagen, om allt från besparingar i Regeringskansliet till ändrade sjukförsäkringsregler. De övriga partierna svär sig fria från ansvar. De hävdar att de inte kan förhindra SD att rösta på det egna blockets förslag.

Problemet är att detta inte räcker. Bägge blocken kan ta reda på hur ett förslag måste utformas för att få SD:s stöd, till exempel genom att lägga ut trevare i media eller hålla koll på vad som sägs på SD:s politiska bloggar. Resultatet blir att bägge blocken blir lika goda kålsupare. De facto, om än inte i bokstavlig mening, kan bägge blocken föra indirekta förhandlingar med SD genom att ta hänsyn till deras åsikter när de lägger sina egna förslag.

I brist på blocköverskridande uppgörelser, eller bildandet av en informell allians som systematiskt röstar tvärtemot SD i alla frågor i Riksdagen, tror jag det finns ett annat effektivt sätt att markera avstånd mot SD, vilket i förlängningen kan bidra till att förhindra händelser likt de i Oslo.

Grundtanken i mitt förslag är att gång på gång på gång påminna om partiets rasistiska bakgrund och ideologi. Det ska vara omöjligt att som väljare inte påminnas om vad SD verkligen tycker och skriver i sitt principprogram. Rent konkret föreslår jag därför att våra folkvalda bör följa den romerske senatorn Catos den äldres (234 – 149 f.kr.) exempel:

Avsluta alla anföranden med konstaterandet att, ”För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister”.

Visst, detta är bara symbolik. Men symboler är viktiga. Genom att gång på gång hamra in ett budskap blir det i längden ohållbart att bortse från det, och detta torde förhindra åtminstone något framtida vansinnesdåd. Många som röstade på SD i valet 2010 gjorde det i protest mot de etablerade partierna, inte för att de i grunden är rasister. Likaså var många som röstade på nazisterna i Tyskland inte rasister. Men de andra tyska partierna lyckades inte tillräckligt ihärdig och envist påminna om vad nazisterna faktiskt ville. Det fick ödesdigra konsekvenser.

I längden vill nog ganska få SD-väljare påminnas om vad det parti de röstade på egentligen tycker. Alla som reflekterar en smula över vad de faktiskt skriver och tänker torde komma till samma slutsats. Därför är det just SD:s rasistiska budskap som vi måste påminna om, gång på gång. Så bara för att visa att jag gjort min egen läxa: SD skriver i sitt principprogram att ”Sverige är svenskarnas land”, ”Alla människor är inte likadana” och ”Låt alla folk vara herrar i eget hus”.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.

MARTIN PETERSON

docent i filosofi

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X