Annons
X
Annons
X

Åkesson: ”80 procent är okvalificerade”

Sverigedemokraterna går till angrepp mot regeringens reform för arbetskraftsinvandring och säger att 80 procent av alla arbetskraftsinvandrare är okvalificerade. Men påståendet får rött ljus i SvD:s Faktakollens granskning.

SD:s partiledare Jimmie Åkesson.

SD:s partiledare Jimmie Åkesson. Foto: SCANPIX

PÅSTÅENDE:

I torsdags i förra veckan debatterade Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson integration och invandring med Centerledaren Annie Lööf i SVT:s Aktuellt. Jimmie Åkesson gick då till angrepp mot regeringens reform för arbetskraftsinvandring och i en ordväxling sade han:

– 80 procent av dem som kommer inom ramen för det här regelverket är ju okvalificerad arbetskraft.

SvD FAKTAKOLLAR:

Annons
X

Migrationsverket är den myndighet som beslutar om arbetstillstånd och uppehållstillstånd vid arbetskraftsinvandring. Det är också den myndighet som för statistik över yrkesgrupper och från vilka länder Sverige tar emot arbetskraftsinvandrare.

Förra året beviljades sammanlagt 13 612 arbetstillstånd. Antalet i år ligger på 10 672 beviljade tillstånd, men då är bara årets första åtta månader inräknade eftersom statistiken för hösten ännu inte publicerats. All statistik går att läsa här.

I statistiken nämns aldrig ordet okvalificerat, men precis som Arbetsförmedlingen utgår Migrationsverket från fastställda kategorier som bygger på internationella överenskommelser. Istället för okvalificerat yrke används begreppet ”arbete utan krav på särskild yrkesutbildning”. Kategorin innehåller till exempel städare, köks- och och restaurangbiträden och medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  2010 beviljades 5 712 tillstånd inom kategorin och hittills i år är siffran 4 146 beviljade tillstånd. Det betyder att 42 respektive 39 procent av tillstånden gavs för okvalificerade yrken. År 2009 var summan högre, med 7 859 beviljade tillstånd. Det motsvarar 54 procent av tillstånden. Men inget av åren hamnar siffran på 80 procent.

  Sverigedemokraterna räknar dock annorlunda, uppger partiets pressavdelning för SvD. Inte bara den särskilda kategorin för okvalificerat arbete ingår i de 80 procenten, utan också ”kategorier av yrken som rimligen står att finna inom den outnyttjade arbetskraft som redan finns i Sverige, antingen direkt eller efter en kort utbildning”, skriver partiet i ett mejl.

  Enligt Jimmie Åkessons pressekreterare Linus Bylund är listan över dessa yrken mycket lång och han nämner bland annat storhushåll- och restaurangpersonal, lager- och transportassistenter, maskinoperatörer och montörer av olika slag.

  ”Härpå vilar vår bedömning att cirka åttio procent av arbetskraftsinvandrarna beviljas arbetstillstånd för att utföra låg- eller okvalificerat arbete som arbetssökande inom landet kunde ha utfört”, skriver Bylund till SvD.

  För att kontrollera om siffran 80 procent stämmer utifrån SD:s bredare definition måste vi titta närmare på statistiken.

  Vi har tidigare nämnt att det finns fastställda yrkeskategorier. Denna standard kallas för SSYK, eller Standard för svensk yrkeklassificering, och används av både Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

  Klassificeringen är indelad i fyra kvalifikationsnivåer, där den lägsta betyder ”normalt inga krav på yrkesutbildning” och den högsta att det ”normalt krävs en längre högskoleutbildning (3-4 år eller mer) och en akademisk examen”.

  Hos SSYK, och därmed Migrationsverket, innehåller denna högsta nivå arbeten som kräver teoretisk specialistkompetens. Förra året gavs 3 257 arbetstillstånd inom kategorin och hittills i år har 2 341 tillstånd beviljats. Det motsvarar 24 procent av alla tillstånd förra året och 22 procent av alla tillstånd i år. År 2009 var siffran 3 232 – också det 22 procent av alla beviljade tillstånd.

  Inom kategorin är dataspecialister det vanligaste yrket (1 563 tillstånd i år), men också civilingenjörer, arkitekter, företagsekonomer och marknadsförare återfinns här.

  Ytterligare en kategori är arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande, vilket betyder max tre års högskoleutbildning. I år har 770 tillstånd beviljats inom kategorin, bland annat till säljare, ingenjörer och tekniker. Förra året var siffran 1 142, eller drygt 8 procent av alla tillstånd, och för två år sedan hamnade den på 1 023 beviljade tillstånd, eller sju procent.

  Härpå vilar vår bedömning att cirka åttio procent av arbetskraftsinvandrarna beviljas arbetstillstånd för att utföra låg- eller okvalificerat arbete som arbetssökande inom landet kunde ha utfört.
  Linus Bylund, pressekreterare för Jimmie Åkesson (SD)

  Till detta ska också ledningsarbete, det vill säga chefer på olika nivåer, läggas. Det är en liten grupp, med 206 tillstånd 2009, 264 tillstånd förra året och 294 tillstånd hittills i år.

  Tillsammans utgör dessa tre kategorier knappt 31 procent av de beviljade arbetstillstånden 2009, 34 procent förra året och 32 procent i år.

  Redan här hamnar alltså SD:s siffror för högt. Tar vi bort de kategorier som kräver högskoleutbildning eller är chefspositioner återstår 69 procent 2009, 66 procent förra året och 68 procent i år. Inte ens om samtliga dessa yrken sågs som okvalificerade når vi upp till 80 procent.

  Frågan är dock om man kan se samtliga övriga yrkeskategorier som okvalificerade. SSYK:s kvalifikationsnivåer innehåller yrkesgrupper inom kategori 2, vilket betyder att det krävs gymnasiekompetens för dem. Det handlar bland annat om frisörer, slaktare, byggarbetare, elmontörer, målare och hantverkare.

  Dessa yrken är inte okvalificerade enligt myndigheternas indelning, men de yrken som Linus Bylund nämner ovan återfinns samtliga inom kategorin. Det är också dessa yrken som SD måste räkna med för att nå upp till nivåer uppåt 70 procent.

  SLUTSATS:

  Jimmie Åkesson får rött ljus av Faktakollen.

  Enligt SD är ”siffran 80 procent okvalificerad arbetskraft ett direkt svar på den förskönande bild som allianspartierna söker måla upp rörande arbetskraftsinvandringen, där man väldigt gärna pratar om datatekniker och hjärnkirurger”.

  Men 80 procent stämmer inte – oavsett om man går på officiell statistik eller på SD:s eget sätt att räkna. Enligt Migrationsverkets statistik har runt 40 procent av arbetstillstånden beviljats för okvalificerade arbeten i år. Använder man SD:s sätt att räkna och även tar med yrkesgrupper med gymnasiekompetens blir siffran som högst 68 procent i år, 66 procent förra året och 69 procent 2009.

  Men som sagt, då krävs det att man även ser allt från frisörer till hantverkare, byggarbetare och maskinoperatörer som okvalificerade – ett synsätt som inte delas av Arbetsförmedlingen.

  Jimmie Åkessons pressekreterare Linus Bylund medger att ordet okvalificerad blir fel. Ett bättre ord hade enligt honom varit lågkvalificerad. Så här skriver han i ett svar till SvD:

  ”Den linje vi drivit under många år är att arbetskraftinvandringen ska vara begränsad till delar av den grupp som Migrationsverket kallar ”arbete som kräver teoretisk specialkompetens”. Hela den gruppen utgör idag lite drygt tjugo procent av det totala antalet arbetskraftinvandrare”.

  Siffran 80 procent bygger alltså på samtliga yrkesgrupper som inte kräver mer än tre års högskoleutbildning. Men att dessa yrken är okvalificerade – eller lågkvalificerade – får inget stöd i vedertagna definitioner.

  NYPREMIÄR Välkommen tillbaka till Faktakollen – ge oss dina tips

  Läs alla tidigare Faktakollar

  blog.svd.se
  Annons
  Annons
  X

  SD:s partiledare Jimmie Åkesson.

  Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X