Åkeribranschen: Vi blir en bas för kriminalitet

Svenska myndigheter saknar resurser, kunskap och specialkompetens när det gäller att övervaka den yrkesmässiga godstrafiken i Sverige. Detta har i praktiken lett till att utländsk tung trafik på väg undantas från regelefterlevnad. Konsekvensen är att Sveriges skattebas på sikt utarmas och att Sverige blir en plattform för kriminalitet. Det skriver en rad företrädare för åkerinäringen tillsammans med fd kriminalkommissarie Per-Arne Nilsson.

Under strecket
Publicerad
Bilinspektörer kontrollerar fordon.

Bilinspektörer kontrollerar fordon.

Foto: FREDRIK SANDBERG/SCANPIX
Annons

Den ökade rörligheten av varor och tjänster inom EU medför ett betydande ökat inslag av lastbilar och åkerier från andra europeiska länder och även av förare från andra länder i Europa och övriga världen. Stora kostnadsskillnader mellan de dyraste och billigaste länderna i kombination med avsaknad av harmoniserade regelverk när det gäller lastbilstransporter gör att det sker en fortsatt utslagning av svenska åkeriföretag samtidigt som åkerier från andra länder vinner terräng på svensk mark. Även den finansiella oron på flera håll i Europa leder dessutom till att nya ”lycksökare” inom åkerinäringen söker sig till Sverige som hittills inte påverkats lika hårt av finanskrisen i Europa.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons