Annons
X
Annons
X

Åkeribranschen: Vi blir en bas för kriminalitet

Svenska myndigheter saknar resurser, kunskap och specialkompetens när det gäller att övervaka den yrkesmässiga godstrafiken i Sverige. Detta har i praktiken lett till att utländsk tung trafik på väg undantas från regelefterlevnad. Konsekvensen är att Sveriges skattebas på sikt utarmas och att Sverige blir en plattform för kriminalitet. Det skriver en rad företrädare för åkerinäringen tillsammans med fd kriminalkommissarie Per-Arne Nilsson.

[object Object]
Bilinspektörer kontrollerar fordon. Foto: FREDRIK SANDBERG/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | ÅKERIBRANSCHEN

Den ökade rörligheten av varor och tjänster inom EU medför ett betydande ökat inslag av lastbilar och åkerier från andra europeiska länder och även av förare från andra länder i Europa och övriga världen. Stora kostnadsskillnader mellan de dyraste och billigaste länderna i kombination med avsaknad av harmoniserade regelverk när det gäller lastbilstransporter gör att det sker en fortsatt utslagning av svenska åkeriföretag samtidigt som åkerier från andra länder vinner terräng på svensk mark. Även den finansiella oron på flera håll i Europa leder dessutom till att nya ”lycksökare” inom åkerinäringen söker sig till Sverige som hittills inte påverkats lika hårt av finanskrisen i Europa.

Denna utveckling ställer stora krav på att svensk polis och andra svenska myndigheter har den kompetens och de resurser som krävs för att kunna övervaka, kontrollera och lagföra såväl svenska som utländska lastbilar, lastbilsförare, åkerier, speditörer och transportköpare/varuägare.

Vi svenska åkeriföretagare som står bakom denna debattartikel representerar svenska åkeriföretag med sammanlagt cirka 50000 anställda som följer svenska arbetsrättsliga regler och som betalar skatt i Sverige. Vi är av uppfattningen att svenska myndigheter saknar resurser, kunskap och specialkompetens att förvalta och utföra sitt uppdrag när det gäller kontroll, övervakning och straffrättsliga påföljder av yrkesmässig godstrafik på väg i Sverige.

Annons
X

Detta styrks av Rikspolisstyrelsens och Transportstyrelsens nyligen publicerade rapport om regelefterlevnad på väg som tagits fram på uppdrag av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Bristande resurser och specialkompetens hos svenska myndigheter leder i praktiken till att utländsk tung trafik på väg undantas från regelefterlevnad. I Sverige finns en lagstiftning som bland annat reglerar sociala avgifter, vägavgifter olaga cabotage och beställaransvar.

Myndigheternas kontroll, uppföljning och påföljder brister i stor omfattning. Vi är av uppfattningen att verkligheten nonchaleras. Utförare av tunga transporter på väg i AB Sverige kan således konkurrera genom att systematiskt utnyttja människor genom att anställningsförhållandena kan åsidosättas. Beställare tar inte ansvar och ställer inga krav på utförare att bidra till god miljö, psykosocial hälsa, anställningsförhållanden eller trafiksäkerhet. Illojal konkurrens ökar.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Konsekvensen är att AB Sveriges skattebas på sikt utarmas och att Sverige blir en plattform för kriminalitet.

  Även om beställaransvaret för närvarande är för svagt så har kända svenska företag i hela det svenska näringslivet – allt från välkända stora multinationella varumärken till den lilla företagaren – ett stort egenansvar när det gäller att sköta sina godstransportinköp på rätt sätt. Även om det är frestande att välja det billigaste alternativet som i många fall är utanför lagens gränser, kan det på sikt få konsekvenser juridiskt, varumärkesmässigt och inte minst av humanitära skäl. Flera svenska storföretag har på ett framgångsrikt sätt infört uppförande koder när det till exempel gäller att säkerställa att varor inte tillverkas av barnarbetare i tredje världen eller att otillåtna ämnen och insatsvaror används i produktionen. Den senaste tidens ”hästköttskandal” leder tveklöst till ökad kontroll av livsmedel och färskvaror – från ax till limpa.

  Vi kan tyvärr konstatera att transporter och beställaransvar av transporter tycks vara helt befriad från allt vad uppförandekoder och egenkontroller heter. Istället skapar ledande svenska varumärken kontinuerligt arbetstillfällen för oseriös åkerinäring i AB Sverige. På senare tid har framkommit att en hel del utländska förare som utför transporter på svenska vägar för utländska uppdragsgivare arbetar för svältlöner och slavliknande förhållanden. Dessa förare tvingas stjäla diesel och gods från andra lastbilar samt sälja smuggelsprit för att få ihop till brödfödan. Medierna konstaterar att utländska chaufförer begår brott för sin egen överlevnad, vilket utnyttjas av den organiserade kriminaliteten.

  Om företagen bakom svenska ledande varumärke aktivt granskar sina utförare av transporter kritiskt, så kan de bidra till att förutsättningar för den illojala konkurrensen sätts ur spel. Vi som står bakom denna artikel klarar med råge sådana granskningar. Om dessa transportbeställande företag även i fortsättningen är passiva inom detta område, så utgör detta en tickande bomb när det gäller företagens rykte, tillväxt, lönsamhet och fortsatta existens.

  Vi representerar en del av svensk åkerinäring. Vår vilja och ambition är att följa lagar och regler genom att betala skatter och avgifter i Sverige. Vi kan inte konkurrera genom orättvisa förutsättningar.

  Svensk åkerinäring är och förblir en stolt verksamhet med goda företrädare.

  LENNART JANSSON

  Sune Janssons Åkeri AB, Uddevalla

  ROGER NILSSON

  TGM Åkeri AB, Göteborg

  WILLIAM LITHANDER

  Pall Cargo AB, Partille

  ERIK WILHELMSSON

  Lindome Flyttningsbyrå AB, Mölndal

  MIKAEL CARLSSON

  Kallebäcks Åkeri AB, Hisings Backa

  ULF JÖNSSON

  Börje Jönssons Åkeri AB, Helsingborg

  THORD SANDAHL

  Sandahlsbolagen AB, Värnamo

  GUNVOR MUNCK

  Börjes Koncernen, Nybro

  CHRISTER OHLSSON

  Ohlsson AB, Landskrona

  JAN NILSSON

  Varbergs Bilexpress AB, Varberg

  PER-ARNE NILSSON

  fd kriminalkommissarie, EU projektet Prevention of Cargo Crime

  Annons
  Annons
  X

  Bilinspektörer kontrollerar fordon.

  Foto: FREDRIK SANDBERG/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X