Annons

”Akademiska friheten hotad – dags att agera”

Foto: Erik G Svensson/TT

Den akademiska friheten håller på att urholkas och i vissa fall helt utplånas i vår omvärld. Ansvarig minister måste agera för att säkra en fri akademi i Sverige, skriver Mats Ericson, Sveriges universitetslärare och forskare.

Under strecket
Publicerad

Mats Ericson.

Foto: Stefan Tell

En fri akademi är tillsammans med en fri press och oberoende domstolar några av demokratins grundpelare. Just den fria akademin är den viktigaste utgångspunkten i det remissvar som i dagarna överlämnats till forskningsminister Matilda Ernkrans från SULF, Sveriges universitetslärare och forskare. Det är stora och viktiga värden som står på spel, nämligen forskningens och den högre utbildningens framtid. För att skapa långsiktiga förutsättningar för forskning och den högre utbildningen i Sverige måste ministern genomföra förändringarna som föreslås i betänkandet från Styr- och resursutredningen. Då får vi en stark och fri akademi som bidrar till att Sverige även fortsättningsvis ska vara ett kunskapssamhälle och ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer.

Allra viktigast är att värna de akademiska kärnvärdena med förstärkt akademisk frihet, utbildningens frihet, kopplingen mellan forskning och utbildning samt förstärkt kollegialitet. En fri akademi är en helt nödvändig förutsättning för att universitet och högskolor ska kunna verka som en kritisk kraft i samhället.

Annons
Annons
Annons