Tore Frängsmyr:Akademisk kvalitet kräver flera sakkunniga

GRUNDBULT. Ända sedan 1876 har systemet med sakkunnigas åsikter vid tillsättning av professorer säkrat den akademiska kvaliteten. Nu vill utbildningsministern reducera antalet till en enda sakkunnig vilket urholkar professorsämbetet.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Utbildningsministerns proposition om ökad frihet för universiteten, ”En akademi i tiden”, ignorerar de sakkunnigas roll vid professorstillsättningar. Detta hotar kvaliteten vid vetenskapliga bedömningar, samtidigt som man i propositionen upprepade gånger poängterar att kvaliteten är viktig. Utbildningsministern talar emot sig själv. Kvaliteten upprätthålls genom sakkunnigutlåtandena, det är här grundbulten i systemet ligger. Det är här som mycket av forskningens utveckling bestäms. Frågan är mycket väsentlig, eftersom professorerna förväntas leda det vetenskapliga arbetet vid en institution. Åtminstone har det varit så.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons