Annons

Akademisk frihet är livsnerven

Jag kan försäkra Lagercrantz att om det är några som har förstått det kritiska och även ibland illojala livsluften vid ett universiteten så är det dess rektorer, skriver Göran Bexell i en replik till Hugo Lagercrantz.

Under strecket
Publicerad

Den akademiska friheten är själva livsnerven i ett framgångsrikt universitet. Det ska vara högt i tak och även gentemot en ledning illojala åsikter ska kunna tolereras Jag tror mig finna den uppfattningen bakom Huga Lagercrantz debattartikel (Brännpunkt 22/2) och det är lätt att instämma i det.

Det är angelägna frågor för universitetens framtid och den akademiska friheten som Lagercrantz tar upp. Först gäller det den gamla frågan att andelen externa forskningsmedel är så stor att för mycket tid ägnas åt att söka medel. Att söka medel och vinna dem har nästan ersatt att söka en vetenskaplig sanning och kanske finna en sådan. Från universitetens sida har detta länge påtalats och en viss förbättring har onekligen skett i och med ökade direktanslag till universiteten. Ett belagt problem med externa ansökningar är den likriktning som trots satta mål ändå inträder i ett litet land som Sverige och som därmed hotar mångfaldens frihet. Rätt balans mellan egenvald forskning med ökad mångfald och viss externfinansiering är målet.

Annons
Annons
Annons