X
Annons
X

Martin Sunnqvist: Akademien är inte så privat som den tror

Läs mer om Krisen i Svenska Akademien
Svenska Akademien har en unik rättslig ställning bland ­institutionerna i Sverige.
Svenska Akademien har en unik rättslig ställning bland ­institutionerna i Sverige. Foto: Patrik C Österberg / IBL

Sedan 1786 har Svenska Akademiens stadgar i stort sett varit oförändrade till dess att kungen i våras ingrep och lade till en ny bestämmelse om ledamots utträde ur Akademien. I förra veckan antog Akademien en ny kommentar till stadgarna där man klargjorde hur stadgarna ska tolkas och tillämpas framöver. Här finns ett stort antal intressanta frågor att analysera närmare. Jag kommer att ta upp den övergripande frågan om Akademiens rättsliga ställning och tre detaljfrågor, nämligen om antalet ledamöter som krävs vid inval av nya ledamöter, om uteslutning och jäv, samt om lojalitetsplikt och tystnadsplikt.

Svenska Akademien har en unik rättslig ställning bland ­institutionerna i Sverige.

Foto: Patrik C Österberg / IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X