Airbnb vill göra upp om skatter

Förra året tecknade bostadsuthyrningssajten Airbnb sina första lokala avtal som handlade om att samla in skatter för uthyrarnas räkning, i Paris och Chamonix.

Under strecket
TT
Publicerad
Bebeto Matthews/AP
Foto: Bebeto Matthews/AP
Annons

Sedan dess har Airbnb tecknat skatteavtal i totalt 200 städer. Nu vill man utöka det med ytterligare 500 städer, till totalt 700 städer, skriver Financial Times.

I de städer där avtal finns läggs en skatt automatiskt på uthyrningsavgiften. Skatten betalas sedan in till myndigheterna av Airbnb.

Annons
Annons
Annons