Aidsprojekt vill köpa omstritt genvaccin

Det omskrivna svenskledda försöket med aidsvaccin i Sverige och Tanzania ska nu utvidgas och omfatta ytterligare ett vaccin. Avsikten är att försöka öka skyddseffekten. Ansökan om tillägget behandlas nu av svenska Läkemedelverket.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det var i vintras som det länge aviserade svenska aidsvaccinförsöket till sist kom igång. De första av de sammanlagt 40 frivilliga svenska försökspersonerna började få sina planerade tre injektioner med det svensktillverkade vaccinet.
Hittills har ett 30-tal rekryterats och ytterligare tio personer behövs alltså. Samtidigt har ledningsgruppen för projektet beslutat att försökspersonerna ska få pröva ytterligare ett vaccin som ska köpas från USA.

Ursprungsvaccinet är ett så kallat DNA-vaccin som i princip enbart innehåller delar av hivvirusets DNA (arvsmassa). Det har utvecklats av en forskargrupp vid Smittskyddsinstitutet under ledning av professor Britta Wahren.
Numera finns ett stort antal liknande DNA-vaccin men det svenska anses fördelaktigt därför att det omfattar ovanligt många - sju - delar från hiv-DNA. Det är också konstruerats för att kunna användas i olika delar av världen med skilda virusvarianter.
Detta DNA-vaccin
håller nu på att ges i tre injektioner till svenskarna främst för att undersöka säkerheten. Men så snabbt som möjligt ska testet nu utvidgas med ytterligare ett vaccin. Det kallas MVA och består av avdödat smittkoppsvirus - vaccinia - som försetts med tre extra gener från hivvirusets arvsmassa. Just detta MVA-vaccin tillverkas i USA, men MVA-tekniken är ett mycket hett ämne och flera olika vaccinvarianter finns redan tillgängliga. Vaccinia-viruset används alltså som bärare av hiv-generna.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons