”Risken är att rasism och sexism cementeras – av AI”

Rasprofilering i samhället är bara en risk med bieffekterna av partiska algoritmer. Mångfalden hos de ingenjörer som utvecklar AI-system blir därför fundamental under de kommande åren. Det säger Amy Loutfi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet.

Publicerad

Rekommendationer av manliga arbetssökande i stället för kvinnliga, rasprofilering i rättssystemet och sökmotorresultat som påverkar valutfall. Det är bara några potentiella bieffekter av partiska algoritmer.

Att artificiell intelligens (AI) är en naturligt integrerad del av såväl vår vardag som industrin och näringslivet om tio år är oundvikligt. Gränsen mellan AI och människa kommer att vara så hårfin att det blir svårt att veta var den går.