Annons

Hans Ruin:Den envisa myten om intelligenta maskiner

Att datorn ska bli intelligentare än människan och rentav ta kommandot över oss är varken tekniskt eller filosofiskt sannolikt, så varför låter sig så många skrämmas av science fiction-artade spekulationer? Om det finns något att oroa sig över är det snarast de moraliska följderna av denna övertro på teknik.

Publicerad
Den 14 november 1983 väckte artikelförfattarens understreckare ”Den envisa myten om datorn” en livlig debatt  i SvD om möjligheten av tänkande datorer. I dagens artikel återvänder han till samma tvistefråga 35 år senare.
Den 14 november 1983 väckte artikelförfattarens understreckare ”Den envisa myten om datorn” en livlig debatt i SvD om möjligheten av tänkande datorer. I dagens artikel återvänder han till samma tvistefråga 35 år senare.

År 1936 publicerade den 24-årige matematikern Alan Turing uppsatsen ”Beräkningsbara tal och avgörbarhetsproblemet”. Den riktade sig mot försöken att hitta en logisk metod för att avgöra om ett godtyckligt matematiskt påstående var sant eller falskt. Turings slutsats var: det finns ingen sådan universell procedur. För att bevisa detta utformade han i teorin en ”universell maskin”, senare känd som ”Turingmaskinen”. Den ses i dag som det teoretiska fundamentet för datalogin.

Den 14 november 1983 väckte artikelförfattarens understreckare ”Den envisa myten om datorn” en livlig debatt i SvD om möjligheten av tänkande datorer. I dagens artikel återvänder han till samma tvistefråga 35 år senare.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons