”Aggressiva anhöriga pressar personal”

Personal inom äldreomsorgen utsätts allt oftare för rättshaveristiskt beteende från anhöriga. Det kan innebära återkommande aggressiva mejl, rutinmässiga anmälningar och överklaganden eller inspelningar och hot om att kontakta massmedier, skriver Jakob Carlander, leg psykoterapeut.

Under strecket
Publicerad
Foto: Jessica Gow/TT

Jakob Carlander

Foto: Göran Billeson
Annons

Det finns ett vardagligt begrepp som, även om det ofta används slarvigt och nedsättande, vi ändå inte tycks klara oss utan. Rättshaverism. Det är ett ord som beskriver ett välkänt och stereotypt beteende av envis kritisk och kravfylld hållning, anspråk på att äga sanningen, misstänksamhet mot andras åsikter och ett tvångsmässigt drag i den ihärdighet med vilken man driver sin egen sak. Beteendet finns i privatliv som grannfejder och vårdnadstvister. Vi möter det också i relation till myndighet, vård, omsorg och skola.

Vi tänker oss ofta personen med rättshaveristiskt beteende som en ensam kuf på samhällets gräsrotsnivå. Fredrik Backmans bok ”En man som heter Ove” fångar onekligen en särskild sårbarhet för detta beteende. Men rättshaveristiskt beteende kan finnas i många sammanhang och olika samhällsskikt. För oss som arbetar med begreppet är det naturligt att se det som ett utslag av psykisk ohälsa, med lidande för såväl individen som dess omgivning.

Annons
Annons
Annons