X
Annons
X

Ägarna är nyckeln till life science

Pfizers bud på Astra Zeneca har väckt en het brittisk debatt om vilka värden som riskerar att gå förlorade vid ett uppköp. Medan premiärminister David Cameron (Reuters 7/5) talar om att ställa hårda krav på Pfizer för att behålla investeringar i industri och forskning i Storbritanien, så påminner journalister, debattörer och forskningsföreträdare om Pfizers erkända tradition av att bryta just sådana överenskommelser. Om budet går igenom och Pfizers plan realiseras, säger David Sainsbury i sin krönika i The Guardian(8/5), så skulle det innebära stängning av en rad av Astra Zenecas industriella verksamheter och en substantiell neddragning och forskning och utveckling. Därmed skulle ett övertagande utgöra en "förödande smäll" för Storbritaniens närvaro i läkemedelsindustrin.

**Även i Sverige väcker **Pfizers bud oro. Från fackligt håll, från forskningsföreträdare och från regeringen uttrycks farhågor. Eller som Anders Borg citeras av TT-Reuters (6/5): "Vi är från svensk sida bekymrade över Pfizers bud på Astra Zeneca. Pfizer tog ju över Pharmacia för ett antal år sedan och då gjordes det relativt starka utfästelser om att man skulle prioritera och satsa på forskning i Sverige och det kan vi ju se i dag att de utfästelserna hade väldigt svag verkan.“

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X