Afrika på agendan när Blair träffar Bush

Under strecket
Publicerad
Annons

WASHINGTON Fattigdom i Afrika och klimatfrågorna står överst på premiärminister Tony Blairs agenda när han anländer till Vita huset i dag. Men värden, president George W Bush, lär knappast gå gästen till mötes.
Blair turnerar mellan länderna i G-8-gruppen inför toppmötet i Skottland i juli. Hemma i Storbritannien betraktas hans ambitiösa planer för mötet som ett sätt att komma igen efter valnederlaget. Motgångarna berodde ju delvis på stödet till Irakkriget och nu efterlyses svar på vad ””knähunden”” Blair kan få i gengäld från Bush.
Men Bush har redan signalerat att han inte är villig att ge mer till Afrika efter sitt eget paket med bland annat ökat stöd till aidsbekämpning.
Beträffande växthuseffekten intar ju det bushska Vita huset en tveksam hållning och här har enskilda företag och lokala politiker ute i landet redan gått längre vad gäller utsläpp än administrationen.
Talesmän för den amerikanska administrationen poängterar att Bush dramatiskt ökat hjälpen till Afrika, även jämfört med
företrädaren Bill Clinton. Vidare motsätter sig USA Blairs och andra europeiska politikers tonvikt på direkt bistånd och skuldeftergifter, utan menar att åratals erfarenheter visar att ekonomiska reformer måste ske parallellt.
Det speciella förhållandet mellan de bägge toppolitikerna kan ändras nu när båda inlett sin sista period med blottläggande av de ideologiska skillnaderna.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons