X
Annons
X

”AF halverar aktiva insatser för arbetslösa”

Under 2018 kommer Arbetsförmedlingen att minska antalet arbetssökande som deltar i insatser och arbetsmarknadsutbildningar. Väsentligt mycket mer kan göras för att nyttja kraften i högkonjunkturen, inte minst för nyanlända, skriver Anna-Karin Hatt, vd för Almega, med flera.

Anna-Karin Hatt.
Anna-Karin Hatt. Foto: Henrik Ishihara

Om inget görs riskerar Sverige nu att missa den bästa chansen vi kommer att få på många år när det gäller att få fler nyanlända i arbete och sänka arbetslösheten. Den rådande högkonjunkturen är ett möjligheternas fönster där många nyanlända och utomeuropeiskt födda borde kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Det är en möjlighet vi ska nyttja på bästa sätt. Fokus nu måste ligga på att så snabbt som möjligt matcha de arbetslösa mot de lediga jobb som finns, på det sätt som vi vet fungerar. Stora satsningar som kostar mycket men ger magra resultat måste undvikas.

Anna-Karin Hatt.

Foto: Henrik Ishihara Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X