Anne Ramberg: Man kan inte bara vara en godhetsapostel

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har varit en av kvoteringens vassaste kritiker. Och nu har regeringen backat om lagstadgad könskvotering till bolagsstyrelser.

Under strecket
Publicerad
Annons

I Advokatsamfundets remissvar om förslaget till könskvotering skriver ni: ”En kvoteringsregel för bolagsstyrelserna utgör ett allvarligt ingrepp i de rättigheter som följer med att äga aktier.” Kan du förklara?

– Äganderätten förtjänar skydd och det förslag som lades fram innebar ett allvarligt ingrepp i den rätten. Men vi ifrågasatte också behovet av en lag, och om en sådan skulle vara effektiv. Det finns ingen analys som visar att en kvoteringsregel skulle ge ökad jämställdhet i näringslivet, självreglering kan åstadkomma samma resultat och man har kommit en bit på väg. Rent filosofiskt ska dessutom alla behandlas lika oavsett kön, religion och ursprung.

Annons
Annons
Annons