Annons

Advokat: Kommer inte medverka i skådespelet

Migrationsverkets uppfattning om hur vi advokater ska utföra uppdraget som offentligt biträde är ur ett advokatetiskt perspektiv fullständigt oacceptabel, skriver debattören.
Migrationsverkets uppfattning om hur vi advokater ska utföra uppdraget som offentligt biträde är ur ett advokatetiskt perspektiv fullständigt oacceptabel, skriver debattören. Foto: TT, pressbild

Migrationsverkets reducering av den ekonomiska ersättningen till biträden i asylärenden har gått så långt att det är att anse som oförenligt med advokatetiken att fortsätta åta sig uppdrag. Det skriver advokat Henrik Stolare.

Under strecket
Publicerad

Den som söker asyl i Sverige har normalt rätt till juridiskt biträde under asylprocessen. Det är Migrationsverket som förordnar offentliga biträden och som sedan i samband med att asylfrågan avgörs fattar beslut om ersättningen till biträdet. Man behöver inte vara verksam på advokatbyrå för att agera som offentligt biträde i utlänningsärenden, men historiskt sett är det en vanlig ordning och något som ofta hålls fram som en av garantierna för en rättssäker migrationsprocess.

Det offentliga biträdet förväntas inför beslutet i ärendet ge in en utförlig kostnadsräkning som anger vilka åtgärder som vidtagits inom ramen för uppdraget och tidsåtgången för dem. Migrationsverket har historiskt sett varit noggrant i granskningen av kostnadsräkningarna och ofta begränsat ersättningen i de fall där biträdet enligt Migrationsverkets uppfattning lagt ned för mycket arbete eller arbetat för ineffektivt. Att Migrationsverket ska göra en sådan granskning är inget att anmärka på i sig, tvärtom är det rätt och riktigt.

Annons
Annons
Annons