Annons

Adopterades rätt ignoreras

SÖKES: RÖTTER Det svenska samhället borde i enlighet med barnkonventionen hjälpa utlandsadopterade att efterforska sitt ursprung. Men vår rätt att få veta vilka som är våra biologiska föräldrar ignoreras. I stället tycks signalen vara att vi borde vara tacksamma för att ha fått komma till Sverige, skriver Paola Ceder, adopterad från Colombia, tillsammans med fem andra adopterade.

Publicerad

Sverige har valt att tillåta utlandsadoptioner. Sedan 50-talet har cirka 50000 barn kommit till Sverige för att adopteras. Därigenom har Sverige också ett ansvar för de utlandsadopterade.

Enligt lag har alla som uppnått myndig ålder rätt att få veta vem som är ens biologiska föräldrar. Ändå ges ingen hjälp till utlandsadopterade från svenska statens och myndigheters sida för att dessa ska kunna söka sina rötter. Sverige vill inte kännas vid de utlandsadopterades rätt att få veta om sin biologiska familj.

Annons
Annons
Annons