X
Annons
X

Richard Swartz: Adelborgs tystnad följdes av klarspråk

Gustaf-Otto Adelborg är en numera bortglömd författare från förra seklet som skrev mycket litet, inalles sex böcker, de tre första nästan oläsbara (åtminstone som han själv såg det) medan de tre sista tillhör de märkligaste vår litteratur äger.

De första tre skrevs någorlunda inpå varandra i ungdomen, de tre sista på kort tid först i framskriden ålder. Där emellan ligger 30 år av tystnad. Den skulle nästan få honom att gå under. Adelborgs ämnen är få, egentligen bara de största och svåraste. Ideligen återkommer han till dem. De kan sammanfattas som frågan hur vi kan och bör leva, till en början formulerad i Jesu och Kierkegaards efterföljd. Men snart skulle han vända sig mot kristendomens moral och språkbruk. I stället skulle katten – detta "rovdjur i förfall" – komma att spela en demiurgisk roll i Adelborgs föreställningsvärld och detta inte bara i symbolisk eller poetisk mening. Katten förkroppsligar då rent bokstavligen det onda och gemena och städas följaktligen ut, ungefär som Jesus.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X