Aktieanalys

Daniel Svensson: Addnode: Förvärvsmaskinen fylls på

Är IT-koncernen en förvärvsmaskin i samma klass som Lifco eller Lagercrantz? Något i den stilen behöver man inbilla sig för att se köpvärde i aktien på nuvarande nivåer. Det är kanske inte fel?

Addnode (87 kr) tar idag in cirka 250 Mkr genom en riktad nyemission till institutioner. Bland de som skjuter till pengar finns nya storägaren Creades. Aktien faller tillbaka en del då rabatten var relativt hög jämfört med senaste stängning (8,5 procent). Kursnivån kring 85-90 kr är ändå historiskt hög.

Det är ingen vågad gissning att pengarna går till nya förvärv. Vd Johan Andersson köpte 10 bolag i fjol och har maxat ut den utökade lånefacilitet bolaget skaffade sig i fjol. Förvärvsstrategin har också belönats på börsen. Aktien steg 34 procent under ett 2017 då rörelsevinsten endast ökade 14 procent och faktiskt bara blev i nivå med vad Addnode tjänade 2014-2015.

Annons
X
Annons
X
Annons
X