Annons
X
Annons
X

Adaktusson: Erkänn att IS begår folkmord

Sveriges och Europas politiska beslutsfattare måste nu ta till sig fakta och omgående erkänna att Islamiska staten utsätter kristna minoriteter i Irak och Syrien för folkmord, skriver Europaparlamentariker Lars Adaktusson (KD).

Kriget mot IS
[object Object]
Framför våra ögon utsätts den kristna minori­teten i Irak och Syrien i dag för ett folkmord, skriver Lars Adaktusson. På bilden tar IS-­anhängare ner korset från en kyrka i Mosul i Irak. Foto: IS-ANKNUTEN WEBBSAJT/AP

DEBATT | ISLAMISKA STATEN

Kristna i Mellanöstern kan ­komma att återfinnas endast i historieböckerna.

Det har snart gått ett och ett halvt år sedan 125 000 människor tvingades fly från Iraks näst största stad Mosul och den omgivande Nineveslätten. De som flydde hade fått sina hem märkta med ett väl synligt ”N”, syftande på Jesu hemstad Nasaret och de flyende männi­skornas kristna tro.

Liksom sina trosfränder i Syrien flydde Mosuls invånare undan Islamiska statens brutala och dödsbringande framfart. Ställda inför kravet från terrorsektens fanatiska mordpatruller att välja mellan skyhög straffskatt, konversion till islam eller halshuggning blev en uppslitande och dramatisk flykt den enda utvägen.

Annons
X

Med detta tömdes Mosuls kyrkor, gudstjänsterna var över och för första gången på 1 700 år tystnade kyrkklockorna. De flyende lämnade sina hem, sina tillhörigheter och sina kristna traditioner, men ­också ett ovärderligt kulturarv. Tretusenåriga assyriska statyer, profeten Jonas grav i Mosul och biblio­tek med historiska skrifter och böcker hamnade i händerna på militanta och hänsynslösa islamister. I dag är allt raserat, sönderslaget och för alltid fördärvat.

**Efter tio år **av systematisk förföljelse har antalet kristna i Irak minskat från 1,5 miljoner människor till ungefär en tredjedel. Resten har tvingats fly utom­lands eller dödats i ständigt tilltagande trakasserier och övergrepp. I Syrien råder en liknande situa­tion, minst en tredjedel av landets 600 000 kristna har tvingats fly på grund av sin tro.

Islamiska statens grundläggande motiv finns tydligt uttalat och syftar till en etnisk och religiös rensning av allt det som inte passar in i den egna snäva definitionen av salafistisk sunniislam. Morden, våldtäkterna, kidnappningarna, utplåningen av kulturell och religiös historia samt kraven på under­kastelse är ägnade att förinta eller fördriva kristen­heten. I praktiken handlar det om alla dem som utgör den kaldeisk/assyriska/syrianska minoriteten i Irak och Syrien.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Åtskilliga politiska beslutsfattare och människorättsexperter har gjort klart att detta i grunden handlar om brott mot mänskligheten – tyvärr är det värre än så. Mot bakgrund av det oerhörda som sker är det uppenbart att Islamiska staten i själva verket gör sig skyldig till folkrättens värsta och mest avskyvärda brott. I FN:s folkmordskonvention från 1948 definieras begreppet folkmord utifrån gärningar ”utförda i akt och mening att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd ­eller religiös grupp”.

  Med andra ord; framför våra ögon utsätts den kristna minoriteten i Irak och Syrien i dag för ett folkmord.

  Till detta dystra faktum ska läggas att situationen är den samma vad gäller den jezidiska minoriteten i norra Irak. I en FN-rapport från mars i år slås fast att Islamiska statens massakrer, våldtäkter och förslavning visar ”en avsikt att utplåna jeziderna som folkgrupp”. Enligt världsorganisationen ”kan” det röra sig om folkmord.

  Detta är ett moraliskt erkännande, men inte mer än så. FN:s säkerhetsråd har hittills vägrat definiera övergreppen mot jeziderna som folkmord och dessvärre finns det inom FN en tradition att inte alls, ­eller först i efterhand, erkänna folkmord. Mass­mordet 1995 på bosniska män och pojkar i Srebrenica klassades först 2004 som folkmord. I fallet Darfur avstod FN helt från att använda folkmordsbegreppet, trots folkmordskonventionen och hundratusentals döda

  **I fråga om **Iraks och Syriens minoriteter har Sveriges regering konsekvent intagit en diffus och oklar position. Utrikesminister Margot Wallström har fördömt övergrepp och våldtäkter på jezidiska kvinnor men sällan talat om förföljelsen av kristna och har svävat på målet vad gäller att beteckna Islamiska statens fruktansvärda brott som folkmord. Det senare gäller även andra europeiska regeringar och Obamaadministrationen i USA.

  Samtidigt fortsätter folkmordet. I Islamiska statens spår förföljs, våldtas och avrättas männi­skor på grund av sin tro. Risken är uppenbar att terror­sektens avskyvärda mål om etnisk och reli­giös renhet är uppfyllt innan världssamfundet samlar sig till ett erkännande av det som de facto pågår. Den etnoreligiösa rensningen riskerar att bli ett irrever­sibelt faktum och kristna i Mellanöstern kan ­komma att återfinnas endast i historieböckerna.

  För alla som vägrar att stillatigande acceptera förföljelsen av kristna och jezidiska grupper gäller det nu att ställa krav på handling och hämta stöd från dem som faktiskt ser vad som pågår och höjer sina röster.

  Så har exempelvis Vatikanen och påven Franciskus vid flera tillfällen använt folkmordsbegreppet i beskrivningen av övergreppen mot Mellanösterns kristna. För att hedra den irakiske prästen Ragheed Ganni, som halshöggs efter att ha vägrat stänga sin kyrka när Islamiska staten intog Mosul, bär påven ständigt den avrättade prästens kors runt halsen.

  **Även i den amerikanska **kongressen finns in­sikten om vidden av de pågående övergreppen. I dagarna har 150 ledamöter av representanthuset ställt sig bakom ett resolutionsförslag som definierar brotten mot kristna minoriteter i Irak och Syrien som folkmord. Ledamöterna kommer från såväl det republi­kanska som det demokratiska partiet och under hösten har de fått stöd även från ledande jurist­håll. I ett utlåtande till kongressen skriver ­några av världens främsta folkrättsjurister inom Inter­national Association of Genocide Scholars att Islamiska statens massmord ”möter även den striktaste definitionen av folkmord”.

  Det enda anständiga är nu att Sveriges och Europas politiska beslutsfattare tar till sig fakta och omgående erkänner att Islamiska staten genomför folkmord. Själv har jag som ledamot av Europa­parlamentet just inlett arbetet med en resolution där EU:s medlemsländer uppmanas att definiera övergreppen mot kristna och jezider som folkmord och därefter agera inom ramen för FN för att få till stånd ytterligare humanitära och militära insatser.

  Förhoppningsvis är såväl Europas kristdemokrater som andra partigrupper i parlamentet ­beredda att ställa sig bakom resolutionen och kravet på handling – innan tvåtusen år av kristen tro och historia är fullständigt utraderad i Mellersta Östern.

  Lars Adaktusson (KD)

  Europaparlamentariker

  Lars Adaktusson (KD) Foto: Lars Pehrson
  Annons
  Annons
  X

  Framför våra ögon utsätts den kristna minori­teten i Irak och Syrien i dag för ett folkmord, skriver Lars Adaktusson. På bilden tar IS-­anhängare ner korset från en kyrka i Mosul i Irak.

  Foto: IS-ANKNUTEN WEBBSAJT/AP Bild 1 av 2

  Lars Adaktusson (KD)

  Foto: Lars Pehrson Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X