”AD klarar inte sin uppgift”

Av 60 könsdiskrimineringsmål i Arbetsdomstolen har endast 16 fall accepterats som diskriminering sedan 1980. I annan typ av arbetsrätt har däremot domstolen dömt till arbetstagarnas fördel i cirka hälften av fallen.

Under strecket
Publicerad
– Domstolens traditionella uppgift är att slå vakt om kollektivavtalen. Det skapar problem, man vill varken se eller tro att det finns kollektivavtal som diskriminerar, säger Lena Svenaeus.

– Domstolens traditionella uppgift är att slå vakt om kollektivavtalen. Det skapar problem, man vill varken se eller tro att det finns kollektivavtal som diskriminerar, säger Lena Svenaeus.

Annons

Skälet är att ledamöterna i domstolen har för dålig kunskap om diskrimineringslagstiftningen. Därför måste hela systemet ändras, enligt Akademikerförbundet SSR.

Jämfört med mer traditionella arbetsrättsfrågor som behandlas inom domstolen är det mycket svårt att vinna ett mål om diskriminering i AD, enligt Akademikerförbundet SSR.
En genomgång som Lena Svenaeus gjort visar att av knappt 60 könsdiskrimineringsmål som AD tagit upp sedan 1980-talet, har bara 16 fått bifall och i endast
6 av fallen var ledamöterna i domstolen eniga.
– I övriga mål är det ungefär hälften av fallen där domstolen dömer till fördel för dem som stämt, säger Lena Svenaeus, chefs-jurist på förbundet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons