Annons
X
Annons
X
Börsplus
Aktieanalys

Daniel Svensson: Actic laddar för tillväxtlyft

Gymkedjan Actic går till börsen utan några riktigt imponerande siffror i ryggen. Får vi tro ledningen har bolaget hårdtränat inför en expansionsfas som nu ska följa. Vi får se hur det går med det. Aktien säljs i alla fall ut till rimligt pris.

Actic satsar hårt på personliga tränare som idag svarar för 8 procent av företagets intäkter. Siffran kan växa till mer än 20 procent på sikt hoppas man.
Actic satsar hårt på personliga tränare som idag svarar för 8 procent av företagets intäkter. Siffran kan växa till mer än 20 procent på sikt hoppas man.

Det är riskkapitalbolaget Industrikapital, IK, som nu tar Actic till börsen efter att ägt bolaget sedan 2012. Då köpte man det av en annan riskkapitalaktör, FSN. Räknat på teckningskursen 50,50 kronor får Actic ett börsvärde på cirka 800 Mkr.

IPO Actic
Teckningskurs 50,50 kr/aktie
Lista: Nasdaq
Rådgivare SEB, Carnegie, DNB
Sista anmälan (*) 5 april 23.59 (*)
Erbjudande 435 Mkr
Aktier efter IPO 15,9 miljoner
Börsvärde 803 Mkr
(*) Avser Nordnet.

Actic är en veteran på den svenska gymmarknaden som startade redan på 1980-talet. Nu som då är grundkonceptet att ta över och sköta driften av gym i kommunala simhallar. Actic har ett väl etablerat koncept för det – antingen bara gymdelen eller hela anläggningen.

Av bolagets 166 enheter är ungefär 70 procent av denna typ, Gym&Bad som bolaget kallar det. Bolaget är idag fjärde största kedja i Sverige, nummer fem i Norge och agerar uppstickare i Tyskland.

Actic SEK
Börskurs: 50,50
Antal aktier (miljoner): 15,9
Börsvärde: 803 Mkr VD Christer Zaar
Nettoskuld: 334 Mkr Styrelseordförande Erik Lautmann
SvD Börsplus förväntningar
2016 2017E 2018E 2019E
Omsättning 802 877 938 1 004
- Tillväxt 8,5% 9,3% 7,0% 7,0%
Rörelseresultat 35 88 89 97
- Rörelsemarginal 4,4% * 10,0% 9,5% 9,7%
Resultat efter skatt -4 57 62 69
Vinst per aktie 3,60 3,90 4,40
Utdelning per aktie 1,40 1,50 1,70
Avkastning på eget kapital -1% 11% 9% 10%
Operativt kapital/omsättning 20% 20% 20% 20%
Nettoskuld/EBIT 17,3 3,3 2,7 2,1
P/E 14,0 12,9 11,5
EV/EBIT 32,5 13,0 12,8 11,7
EV/Sales 1,4 1,3 1,2 1,1
* 9,0 procent, justerat för engångskostnader (IPO, momstvist)

Vid noteringen säljer IK en dryg tredjedel av sina aktier samtidigt som en mindre nyemission görs på 200 Mkr. Planen är att öka takten i nyöppningar, fortsätta att öka intäkten per medlem genom tilläggstjänster som personlig träning samt att göra förvärv av mindre gymaktörer. Actic riktar in sig på orter utanför storstäderna där konkurrensen beskrivs som mycket hård. Siktet är inställt på att växa 5 procent organiskt med marginaler på 20 procent före avskrivningar (Ebitda).

Den som ska göra jobbet när IK nu börjar släppa greppet, i alla fall ägarmässigt, är vd Christer Zaar som kom till Actic från företagshälsovårdsbolaget Previa 2015. Previa var ett turn-around-case som kom att säljas till Falck. Zaar fick hygglig ordning på resultaten innan dess. Ny på ägarsidan är Stefan Charette som inte bara agerar största ankare genom fonden Athanese, som han sköter, utan även tar plats i styrelsen. Han har mestadels finansiell bakgrund från Creades.

Tittar man på siffrorna för de senaste åren så är bilden att Actic haft en svag organisk tillväxt och att lönsamheten varit hyggligt bra men med tveksam trend. Här är några utvalda nyckeltal:

2016 2015 2014
Intäkter, Mkr 802 739 690
Tillväxt, intäkter* 3,0% 3,5% 2,2%
Rörelseresultat, Mkr (Ebit) ** 72,5 83,9 79,2
Tillväxt, rörelseresultat -14% 6% i.u.***
Anläggningar 166 148 144
Tillväxt, anläggningar 12% 3% 4%
Medlemmar (årsmedeltal) 213 109 213 278 210 246
Tillväxt, medlemmar 0% 1% 3%
Intäkt/medlem (kr/mån) 314 289 273
TIllväxt, intäkt/medlem 9% 6% 1%
* organisk tillväxt
** exklusive engångskostnader
*** Oklart på grund av byte av redovisningsprinciper

Vi noterar:

  • Organisk tillväxt klart under målbilden. De totala intäkterna växer mest tack vare förvärv.
  • Svag medlemsutveckling. Bolaget ser sin marknadsandel som stabil trots detta.
  • Bra intäkt/kund-utveckling. Handlar mycket om ökad försäljning av personlig träning.
  • Okej, men svajigt resultat. Marginaler kring 11 procent (Ebit) 2014-15. Resultattappet under 2016 beror på att Actic tvingades stänga en av större anläggning (Sydpoolen) under en ombyggnad vilket med lite god vilja kan ses som en engångssak. Justerat för detta var resultatet 5 procent under 2015 års nivå.

Sammantaget - viss press på vinsterna och dålig organisk tillväxt. Ärlig talat imponerar detta inte så värst mycket.

Enligt ledningen speglar siffrorna att Actic under IK-åren jobbat mycket med att förädla sin anläggningsportfölj och byggt upp sin kapacitet att hantera en betydligt större portfölj i framtiden. Nu är bolaget laddat för expansion, är budskapet. I fjol började man med sju nyöppningar mot tre under 2015 och i år finns runt 10 nya enheter till i pipeline. Ovanpå det görs förvärv som förefaller mycket billiga. Så här beskrivs expansionsutrymmet i prospektet:

Marknad Tillväxtplan Tidsplan
Sverige 10 prioriterade städer Medellång sikt
Norge 5 anläggningar Medellång sikt
Tyskland 30 anläggningar Kort sikt

Räknar man med att en svensk stad kan bära två anläggningar så skulle Actic genom att beta av den här potentialen ha drygt 30 procent fler enheter på kort till medellång sikt (lite oklart vad det innebär i år). Då tar vi inte med i kalkylen att på medellång sikt ser potential för ytterligare 70 anläggningar i Tyskland, utan räknar bara in de omedelbara tillväxtplanerna där.

I grund och botten är vi skeptiska till den här bilden av stora tillväxtmöjligheter.

  • De marknader där bolaget är starka, Sverige och Norge, är de med högst penetration av gym per capita. De bästa lägena borde vara etablerade för länge sedan. Inriktningen på små- och medelstora städer tyder på det.
  • Ingen tysk aktör jobbar tydligt med det Bad & Gym-koncept som Actic erbjuder kommuner. Får detta fäste finns potential, ja. Men det är aldrig lätt att som liten utländsk spelare bryta ny mark.

Så chansen att Actic växlar upp och blir ett tillväxtbolag tror vi inte är så stor, men vi får se. Å andra sidan bör den starka befintliga portföljen med många bra lägen, arbetet med tilläggsförsäljning och mindre tilläggsförvärv se till att vinstnivån ökar något varje år. Ur det perspektivet är aktien inte alls dyr.

Börsplus skissar in att tillväxten ökar något snäpp de kommande åren, men att det pressar marginalerna något. Det tar 12-24 månader att fylla upp en anläggning och nå mogen lönsamhet. På våra prognoser, som alltså inte bygger på någon större expansion, blir bilden att vinstförmågan ligger kring 95 Mkr i rörelsen eller 4,20 kronor per aktie 2019.

Sätter vi EV/Ebit 13 eller p/e 15 på det så bli avkastningspotentialen just under 40 procent.

Sammantaget framstår inte Actic som något fantastiskt företag men man får stabila vinster till liten rabatt. Det talar för att man kan teckna aktien.

(uppdaterad)

Actic satsar hårt på personliga tränare som idag svarar för 8 procent av företagets intäkter. Siffran kan växa till mer än 20 procent på sikt hoppas man.

Bild 1 av 1

Fördjupning

Läs fördjupad analys

Bolagets största ägare efter noteringen *
Ägare Andel av kapital & röster Kommentar
IK 44,7% Huvudägare. Säljer 32-44 procent av sina aktier
Athanase Industrial Partner 7,5% Garant. Stefan Charettes (ex-vd Creades) fond.
Robur 6,0% Garant. Stort fondbolag som ofta är med som garant.
Fjärde AP-fonden 5,8% Garant. Pensionspengar.
Styrelsen 0,1% 5 ledamöter. Äger inte mycket, säljer inget.
Christian Zaar 0,1% VD sedan 2015. Innehav motsvarar 18% av fjolårets totala lön.
*Under antagande att övertilldelningsoption inte nyttjas.
Källa: Holdings
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X