Annons
X
Annons
X

Acta-förslag blir offentligt

I nästa vecka ska hemlighetsmakeriet runt ett nytt internationellt avtal mot piratkopiering brytas. Då ska allmänheten få se hur förslaget till avtal ser ut.

På onsdag i nästa vecka ska det utkast som nu ligger till grund för förhandlingarna om ett nytt så kallat Acta-avtal offentliggöras. Det beslutade förhandlarna från EU, USA, Japan och flera andra länder enhälligt vid ett möte på Nya Zeeland som avslutades på fredagen.

”Förhandlingarna har nu nått en punkt där ett offentliggörande av texten till allmänheten skulle hjälpa förhandlingarna framåt mot ett slutligt avtal”, skriver EU-kommissionen i ett uttalande.

Kritiken mot förhandlingsprocessen har varit mycket hård, inte minst från svenska internetaktivister och EU-parlamentariker. Förhandlingarna är hemliga, vilket har lett till att de omgärdas av många rykten och dementier om vad de innebär. För ett par månader sedan kritiserade även EU:s datatillsynsman (EDPS) hemlighetsmakeriet runt förhandlingarna. Han ansåg att hemlighetsmakeriet i sig är ett stort problem.

Annons
X

Redan nu kommenterar EU-kommissionen en del av de rykten som florerar. Utkastet till avtalstext innehåller inga förslag om att tullmyndigheter ska få rätt att öppna bagage och kolla datorer i jakt på piratkopierat material. Inte heller ska gränsöverskridande transporter av tillåtna billighetskopior av läkemedel påverkas.

Kommissionen försäkrar också att texten inte innehåller några förslag à la fransk modell, där internetanvändare ska kunna stängas av från internet efter tre varningar.

Även om utkastet nu görs tillgängligt för intresserade personer och organisationer så kommer inte enskilda länders förhandlingspositioner att avslöjas.

Nästa möte äger rum i juni i Schweiz. Målet är att förhandlingarna ska kunna slutföras senare i år.

Maria Davidsson/TT
Bryssel TT:s korrespondent

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X