Annons

Acceptabelt att fler dör anser Vägverket

Vägverket kalkylerade med ett ökat antal dödsfall till följd av höga luftföroreningar i Förbifart Stockholm. Myndigheten bedömde att fördelarna för hela befolkningen vägde tyngre. Det framgår av dokument som skickades till regeringen redan i februari.

Under strecket
Publicerad

En ökning med fem förtida dödsfall per år bland trafikanter är det som Vägverket kalkylerat med, som en följd av luftföroreningarna i motorvägstunneln i Förbifart Stockholm. Dödsfallen är den beräknade effekten av de hälsorisker trafikanter utsätts för när de färdas i den 17 kilometer långa tunneln.

När Vägverket i februari skickade in kompletterande underlag inför regeringens prövning, gjorde myndigheten bedömningen att fördelarna med tunnelbygget överväger nackdelarna. För som det heter i handlingarna: ”
eftersom Förbifart Stockholm medför väsentliga förbättringar för länets invånare som helhet, bedöms ökningen av ett fåtal förtida dödsfall av trafikanterna vara acceptabel”.

Annons
Annons
Annons